FAQ

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

2016 Następne

Data wydania: 02.09.2016

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Sekretarz redakcji Barbara Podolak

Zawartość numeru

Magnús Snædal

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 133, Issue 2, 2016, s. 97 - 108

https://doi.org/10.4467/20834624SL.16.007.5153
Czytaj więcej Następne

ZAGREB LINGUISTICS

Ranko Matasović

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 133, Issue 2, 2016, s. 115 - 123

https://doi.org/10.4467/20834624SL.16.009.5155
Czytaj więcej Następne