FAQ

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

2024 Następne

Data wydania: 23.05.2024

Opis
Cover designer: Paweł Bigos

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Sekretarz redakcji Anna Tereszkiewicz