FAQ

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Misja i cele czasopisma

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

SLing publikuje oryginalne artykuły badawcze ze wszystkich dziedzin językoznawstwa. Podstawowym naszym celem jest stworzenie możliwości wydawania artykułów i recenzji naukowych pracownikom Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ale do publikacji w naszym periodyku zapraszamy naukowców z całego świata. Przyjmujemy artykuły zarówno o charakterze teoretycznym, jak i opisowym.