FAQ

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

2019 Następne

Data wydania: 30.09.2019

Opis

Digitalizacja czasopisma naukowego „Studia Linguistica Universitatis Iagellonica Cracoviensis” w celu zapewnienia otwartego dostępu do niego przez sieć Internet  finansowana jest  w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Sekretarz redakcji Barbara Podolak

Zawartość numeru

ETYMOLOGY

William Sayers

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 136, Issue 3, 2019, s. 181 - 198

https://doi.org/10.4467/20834624SL.19.015.11060
Czytaj więcej Następne

APPLIED LINGUISTICS

Krzysztof Przygoński

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 136, Issue 3, 2019, s. 199 - 209

https://doi.org/10.4467/20834624SL.19.016.11061
Czytaj więcej Następne

VARIA

Tomasz Gacek

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 136, Issue 3, 2019, s. 211 - 219

https://doi.org/10.4467/20834624SL.19.017.11062
Czytaj więcej Następne