FAQ

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

2018 Następne

Data wydania: 28.11.2018

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Sekretarz redakcji Barbara Podolak

Zawartość numeru

ETYMOLOGY

Marek Stachowski

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 135, Issue 4, 2018, s. 227 - 234

https://doi.org/10.4467/20834624SL.18.021.9315
Czytaj więcej Następne

ENGLISH AS A WORLD LANGUAGE

Marta Dąbrowska

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 135, Issue 4, 2018, s. 235 - 251

https://doi.org/10.4467/20834624SL.18.022.9316
Czytaj więcej Następne

Hartmut Haberland

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 135, Issue 4, 2018, s. 253 - 260

https://doi.org/10.4467/20834624SL.18.023.9317
Czytaj więcej Następne

SECTION: VARIA

Alexander Andrason, Admire Phiri

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 135, Issue 4, 2018, s. 269 - 290

https://doi.org/10.4467/20834624SL.18.025.9319
Czytaj więcej Następne