FAQ

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Kontakt z redakcją

Redaktor Naczelna

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
 
Instytut Filologii Angielskiej
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Gołębia 24, pok. 27
31-007 Kraków

Sekretarz

Anna Tereszkiewicz
 
Instytut Filologii Angielskiej
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Gołębia 24, pok. 27
31-007 Kraków

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków