FAQ

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

2022 Następne

Data wydania: 23.08.2022

Opis

Korekta artykułów została sfinansowana przez Wydział Filologiczny ze środków Strategicznego Programu Inicjatywa Doskonałości Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Sekretarz redakcji Anna Tereszkiewicz

Zawartość numeru

Agnieszka Gaweł

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 139, Issue 3, 2022, s. 199 - 215

https://doi.org/10.4467/20834624SL.22.010.16120
Czytaj więcej Następne

Jakub Łukasik

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 139, Issue 3, 2022, s. 217 - 238

https://doi.org/10.4467/20834624SL.22.011.16121
Czytaj więcej Następne