FAQ

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

2019 Następne

Data wydania: 12.2019

Opis

Digitalizacja czasopisma naukowego „Studia Linguistica Universitatis Iagellonica Cracoviensis” w celu zapewnienia otwartego dostępu do niego przez sieć Internet  finansowana jest  w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Sekretarz redakcji Barbara Podolak

Zawartość numeru

PHONETICS

Kamil Kaźmierski, Małgorzata Kul, Paulina Zydorowicz

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 136, Issue 4, 2019, s. 245 - 264

https://doi.org/10.4467/20834624SL.19.021.11314
Czytaj więcej Następne

Jolanta Szpyra-Kozłowska, Agnieszka Bryła-Cruz

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 136, Issue 4, 2019, s. 265 - 285

https://doi.org/10.4467/20834624SL.19.024.11317
Czytaj więcej Następne

LITERARY STYLISTICS

Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 136, Issue 4, 2019, s. 287 - 296

https://doi.org/10.4467/20834624SL.19.020.11313
Czytaj więcej Następne

VARIA

Tomasz Majtczak

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 136, Issue 4, 2019, s. 297 - 307

https://doi.org/10.4467/20834624SL.19.022.11315
Czytaj więcej Następne