FAQ

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

2022 Następne

Data wydania: 29.11.2022

Opis

Korekta artykułów została sfinansowana przez Wydział Filologiczny ze środków Strategicznego Programu Inicjatywa Doskonałości Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Sekretarz redakcji Anna Tereszkiewicz

Zawartość numeru

Michael Knüppel

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 139, Issue 4, 2022, s. 329 - 331

https://doi.org/10.4467/20834624SL.22.015.16685
Czytaj więcej Następne

Marek Stachowski

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 139, Issue 4, 2022, s. 383 - 390

https://doi.org/10.4467/20834624SL.22.017.16687
Czytaj więcej Następne