FAQ

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

2020 Następne

Data wydania: 12.2020

Opis

Digitalizacja czasopisma naukowego „Studia Linguistica Universitatis Iagellonica Cracoviensis” w celu zapewnienia otwartego dostępu do niego przez sieć Internet  finansowana jest  w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Sekretarz redakcji Barbara Podolak

Zawartość numeru

Nicolas Najjar

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 137, Issue 4, 2020, s. 259 - 283

https://doi.org/10.4467/20834624SL.20.021.12983
Czytaj więcej Następne