FAQ

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

2016 Następne

Data wydania: 09.12.2016

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Sekretarz redakcji Barbara Podolak

Zawartość numeru

ETYMOLOGY

William Sayers

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 133, Issue 4, 2016, s. 259 - 267

https://doi.org/10.4467/20834624SL.16.018.5687
Czytaj więcej Następne

TURKOLOGY

Corinna Leschber

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 133, Issue 4, 2016, s. 269 - 274

https://doi.org/10.4467/20834624SL.16.019.5688
Czytaj więcej Następne

Peter Zieme

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 133, Issue 4, 2016, s. 309 - 318

https://doi.org/10.4467/20834624SL.16.022.5691
Czytaj więcej Następne