FAQ

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Volume 140, Issue 2

DISCOURSE – KNOWLEDGE – INTERACTION. STANCE-TAKING ACROSS CONTEXTS AND GENRES – PART 2

2023 Następne

Data wydania: 30.05.2023

Opis

Korekta artykułów została sfinansowana przez Wydział Filologiczny ze środków Strategicznego Programu Inicjatywa Doskonałości Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Redakcja numeru tematycznego Magdalena Szczyrbak, Anna Tereszkiewicz

Zawartość numeru

Carolina Figueras Bates

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 140, Issue 2, 2023, s. 95 - 119

https://doi.org/10.4467/20834624SL.23.005.17754
Czytaj więcej Następne

Petra Peldová

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 140, Issue 2, 2023, s. 121 - 137

https://doi.org/10.4467/20834624SL.23.006.17755
Czytaj więcej Następne

Anna Tereszkiewicz

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 140, Issue 2, 2023, s. 139 - 164

https://doi.org/10.4467/20834624SL.23.007.17756
Czytaj więcej Następne