FAQ

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

2020 Następne

Data wydania: 06.2020

Opis

Digitalizacja czasopisma naukowego „Studia Linguistica Universitatis Iagellonica Cracoviensis” w celu zapewnienia otwartego dostępu do niego przez sieć Internet  finansowana jest  w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Sekretarz redakcji Barbara Podolak

Zawartość numeru

ETYMOLOGY

William Sayers

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Volume 137, Issue 2, 2020, s. 111 - 122

https://doi.org/10.4467/20834624SL.20.009.12441
Czytaj więcej Następne