FAQ

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego

Opis

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego to recenzowane czasopismo Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wydawane w formie półrocznika.
Czasopismo posiada charakter interdyscyplinarny i wpisuje się we współczesny dyskurs naukowy poruszając istotne zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i pedagogiki społecznej.

ISSN: 2956-3763

eISSN: 2956-4778

Punkty MNiSW: 5

UIC ID: 201620

DOI: 10.4467/29563763.OLDK

Redakcja

Redaktor naczelny:

Piotr Filipek

Zastępca redaktora naczelnego:

Artur Luzar

Sekretarz redakcji:

Katarzyna Białożyt-Wielonek

Pozostali redaktorzy:

Robert Wolański,

Patrycja Michałkowska,

Barbara Andrzejak

Afiliacja

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

3/2023

Data wydania: 02.2024

Redaktor naczelny: Marek Chwała

Zawartość numeru

Marek Chwała

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 3/2023, 2023, s. 7 - 9

https://doi.org/10.4467/29563763.OLDK.23.010.19133
Czytaj więcej Następne

Łukasz Szewczyk, Bogdan Tworkowski

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 3/2023, 2023, s. 29 - 51

https://doi.org/10.4467/29563763.OLDK.23.012.19135
Czytaj więcej Następne