FAQ

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego

Zespół redakcyjny

Skład zespołu redakcyjnego

Redaktor naczelny
Piotr Filipek
– Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Polska
ORCID: 0009-0005-8750-0634


Zastępca redaktora naczelnego
Artur Luzar
- Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Polska
ORCID: 0000-0003-2263-1164


Sekretarz redakcji

Katarzyna Białożyt-Wielonek – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Polska
ORCID 0000-0001-7047-5763

 

Zespół redakcyjny: 

Robert Wolański - Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Polska
ORCID: 0000-0002-5625-0936


Patrycja Michałkowska
– Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Polska
ORCID: 0000-0002-4386-1594


Barbara Andrzejak
- Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą  w Poznaniu
ORCID 0000-0002-2586-7458