FAQ

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego

Misja i cele Czasopisma

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego to recenzowane czasopismo Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wydawane w formie półrocznika.


Czasopismo posiada charakter interdyscyplinarny i wpisuje się we współczesny dyskurs naukowy poruszając istotne zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i pedagogiki społecznej. Szczegółowe zagadnienia szczegółowe podejmowane w półroczniku:

  • ochrona ludności,
  • ochrona dóbr kultury,
  • teoria i modelowanie rozwoju zagrożeń dóbr kultury,
  • zwalczanie pożarów i ratownictwo,
  • technologie bezpieczeństwa,
  • kształtowanie kultury bezpieczeństwa dziedzictwa,
  • zarządzanie bezpieczeństwem dóbr kultury,
  • bezpieczeństwo, ocena ryzyka i prognozowanie zagrożeń,
  • techniczne systemy ochrony ludności i dóbr kultury,
  • uwarunkowania formalne i społeczne bezpieczeństwa.