FAQ

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego

Rada Naukowa

Członkowie Rady Naukowej

bryg. dr inż. Artur Ankowski - Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa, Polska


dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ  - Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska


st. bryg. mgr inż. Marek Chwała – Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie


dr hab. Wiesław Chwała, prof. AWF – Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, Kraków, Polska


prof. dr hab. Rafał Dańko – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska


dr hab. inż. Andrzej Grabowski, prof. CIOP-BIP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Polska


mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni - Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa, Polska


nadbryg. dr inż. Adam Konieczny – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Warszawa, Polska


dr hab. inż. Bogdan Kosowski, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska


prof. dr hab. Andrzej Koss - Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Warszawa, Kraków, Polska


prof. dr hab. Wojciech Krawczuk – Archiwum Narodowe w Krakowie, Polska


bryg. dr inż. Sławomir Kukfisz – Biuro Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Warszawa, Polska


dr inż. Włodzimierz Kupicz- Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Warszawa, Polska


dr hab. inż. Konstanty Waldemar Marszałek, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Polska


dr hab. inż. Danuta Miedzińska, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Polska


dr hab. Eugeniusz Moczuk, prof. uczelni – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów, Polska


bryg. dr hab. inż. Paweł Ogrodnik, prof. uczelni - Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa, Polska


nadinsp. w st. spocz. dr Krzysztof Pobuta – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Polska


dr hab. Marta Szuniewicz-Stępień, prof. AMW – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia, Polska


dr hab. Jarosław Truchan, prof. uczelni – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Polska


doc. Roman Veselivskyy -Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia, Ukraina


prof. dr hab. Tomasz Wiśniewski – Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska


st. bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski – Biuro Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Warszawa, Polska


st. bryg. dr inż. Jacek Zboina – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Państwowy Instytut Badawczy, Józefów, Polska