FAQ

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego

Prawa autorskie i udostępnianie

Informacje o licencji

„Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego” to czasopismo publikowane w otwartym dostępie, co oznacza, że wszystkie treści są dostępne bezpłatnie dla użytkowników i instytucji. Artykuły zamieszczone w czasopiśmie objęte są licencją Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0). 


Więcej szczegółów o licencji CC BY-NC-ND 4.0: podsumowanie licencjitreści licencji.