FAQ

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemiczne i pożarowe. Dobre praktyki”, Kraków – Archiwum Narodowe, 25–26 listopada 2021 roku

Data publikacji: 11.2022

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2022, 1/2022, s. 175 - 182

https://doi.org/10.4467/29563763.OLDK.22.010.16539

Autorzy

Patrycja Michałkowska
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-4386-1594 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Informacje

Informacje: Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2022, s. 175 - 182

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Report on the International Scientific Conference “Protecting Cultural Heritage in the Event of Special Hazards – Climate, Environmental, Pandemic and Fire Hazards. Good practices”, Krakow, National Archives, November 25–26, 2021

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-4386-1594

Patrycja Michałkowska
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-4386-1594 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Publikacja: 11.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Patrycja Michałkowska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 418

Liczba pobrań: 293