FAQ

Geoinformatica Polonica

Logotyp Polskiej Akademii Umiejętności

Geoinformatica Polonica

Prace Komisji Geoinformatyki

Opis

Geoinformatica Polonica to czasopismo recenzowane, wydawane od 1999 roku przez Polską Akademię Umiejętności.

Geoinformatica Polonica publikuje oryginalne prace badawcze i przeglądowe artykuły z zakresu szeroko pojętej geoinformatyki. Geoinformatyka jest nauką łącząca informatykę z geografią i matematyką i zajmująca się gromadzeniem, przetwarzaniem, analizowaniem, klasyfikowaniem oraz przedstawianiem i wizualizacją informacji geograficznej. Czasopismo stwarza Autorom wywodzącym się z różnych kręgów dyscyplin nauki i techniki, możliwość prezentowania rozwiązań geoinformatycznych, a Czytelnikom - poznawania bardzo różnych zastosowań informatyki (m. in. metod rozpoznawania obrazów, sieci neuronowych, systemów eksperckich, hurtowni danych) w szerokim spektrum nauk o Ziemi. Misją czasopisma jest zatem upowszechnianie badań geoinformatycznych, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, a także zapoznawanie czytelników z bieżącymi osiągnięciami międzynarodowymi w tym obszarze. Ważnym celem Geoinformatica Polonica jest także współpraca, integracja i rozwój środowiska naukowego na wszystkich polach: badawczym, konceptualnym i organizacyjnym.

Geoinformatica Polonica jest rocznikiem, w którym artykuły publikowane są w języku angielskim, w formie papierowej i w otwartym dostępie (Open Access) – pełne teksty artykułów są dostępne na stronie internetowej czasopisma. Redakcja dąży do archiwizacji tekstów w różnorodnych bazach danych.

Warunki publikacji zamieszczone są w zakładce „Informacje dla autorów”.

Do czasopisma Geoinformatica Polonica, przypisane są następujące dyscypliny naukowe: w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych: architektura i urbanistyka, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria lądowa i transport, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; w dziedzinie nauk rolniczych: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo; w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych: astronomia, informatyka, nauki o Ziemi i środowisku.  

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej (ISSN 1642-2511) oraz elektronicznej (ISSN 2199-5923) będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej.

Za przesłanie, recenzję, publikację i przetwarzanie artykułu nie są wymagane żadne opłaty.

Czasopismo działa na zasadzie licencji „open-access” i oferuje darmowy dostęp do pełnego tekstu wszystkich publikacji poprzez swoją stronę internetową. Wszystkie artykuły są udostępnianie na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych). Teksty pochodzące z czasopisma są publikowane w wersji elektronicznej, a korzystanie z nich jest dozwolone w ramach dozwolonego użytku osobistego z jednoczesnym poszanowaniem praw autorskich.

Redakcja Geoinformatica Polonica zaprasza czytelników do podjęcia dyskusji na temat publikowanych treści.

Redaktor Naczelna: Anna Szafarczyk

ISSN: 1642-2511

eISSN: 2199-5923

Punkty MNiSW: 20

UIC ID: 200175

DOI: 10.4467/21995923GP

Redakcja

Redaktor naczelny:

Anna Szafarczyk

Sekretarz redakcji:

Rafał Gawałkiewicz

Honorowy Redaktor Naczelny:

Celso Augusto Guimarães Santos

Redaktor językowy:

Aleksandra Wagner

Redaktor techniczny:

Stanisław Szombara

Redaktor:

Katarzyna Baran-Gurgul

Afiliacja

Polska Akademia Umiejętności

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

Vol. 22 (2023)

Data wydania: 01.12.2023

Zawartość numeru

Katarzyna Baran-Gurgul, Katarzyna Kołodziejczyk, Agnieszka Rutkowska

Geoinformatica Polonica, Vol. 22 (2023), 2023, s. 7 - 20

https://doi.org/10.4467/21995923GP.23.001.18600
Czytaj więcej Następne

Odunayo Tope Ojo, James Adejimi Adeoye, Okoli Emeka Austin, Joseph Onyeka Emegha

Geoinformatica Polonica, Vol. 22 (2023), 2023, s. 105 - 121

https://doi.org/10.4467/21995923GP.23.009.18608
Czytaj więcej Następne