FAQ

Geoinformatica Polonica

Logotyp Polskiej Akademii Umiejętności

Using GIS for public transport analysis –  the case study of Hanoi, Vietnam

Data publikacji: 19.09.2023

Geoinformatica Polonica, 2018, Vol. 17 (2018), s. 77 - 90

https://doi.org/10.4467/21995923GP.18.007.9637

Autorzy

Michał M. Buczek
AGH University of Science and Technology, Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska
Wszystkie publikacje autora →
Sylwia A. Szlapińska
AGH University of Science and Technology, Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska
Wszystkie publikacje autora →
Nguyễn Quang Minh
HUMG Hanoi University Of Mining And Geology
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Wykorzystanie GIS do analiz transportu publicznego – przykład Hanoi w Wietnamie 

Kraje rozwijające się stają przed problemem zatłoczonych ulic. Jest to spowodowane gwałtownymi procesami urbanizacyjnymi, którym nie towarzyszy równie szybki rozwój transportu publicznego. Miasta Azji Południowo-Wschodniej inwestują w budowę systemów szybkiej kolei miejskiej. Budowa systemu metra wymaga jednak dużych nakładów finansowych. Obecnie autobusy korzystają z istniejących ulic, ale podróżowanie nimi jest wolne i uzależnione od natężenia ruchu ulicznego, szczególnie w godzinach szczytu. Dlatego też należy skupić się na budowie wzajemnie uzupełniającego się systemu autobusów i kolei. Artykuł prezentuje analizę istniejącej sieci autobusowej w mieście Hanoi (Wietnam). Podczas gdy dwie pierwsze linie metra są nadal w budowie, autobusy pozostają jedynym transportem publicznym w mieście. W publikacji przeanalizowano przebieg tras autobusów oraz rozmieszczenie przystanków. Wyznaczono pokrycie stref zamieszkania przez istniejącą sieć tras oraz określono „martwe punkty”. Położenie istniejących przystanków autobusowych porównano z położeniem budowanych stacji metra. W oparciu o analizy omówiono mocne i słabe strony istniejącego i powstającego systemu transportu publicznego.
 
 
Developing countries face the problem of overcrowded streets. It is caused by rapid urbanization processes, meanwhile, a development of public transport services is insufficient. Nowadays, south-east Asia cities invest in rapid transit systems. Construction of a metro line demands big financial expenses to create its infrastructure. On the other hand, bus service uses city roads, but travel is relatively slow and its operation depends on the traffic, especially during peak hours. Therefore, cities have to focus on complementary systems of buses and rapid transit. The paper presents analyses of the existing bus network for the city of Hanoi. While the first two lines of a metro system are still under construction, the buses remain the only public transportation service in the city. The bus routes and bus stops are evaluated. The network coverage of residential areas is assessed and the blind spots are determined. The bus stops network is compared with newly constructed rapid transit stations. The strong and weak points of the transport system are discussed.

Bibliografia

Alshalalfah, B., & Shalaby, A.S. (2007). Case study: Relationship of walk access distance to transit with service, travel, and personal characteristics. Journal of urban planning and development, 133(2), 114–118. 
Anderson, M.L. (2014). Subways, strikes, and slowdowns: The impacts of public transit on traffic congestion. American Economic Review, 104(9), 2763–2796. 
Burke, M., & Brown, A. (2007). Distances people walk for transport. Road & Transport Research: A Journal of Australian and New Zealand Research and Practice, 16(3), 16. 
Daniels, R., & Mulley, C. (2013). Explaining walking distance to public transport: The dominance of public transport supply. Journal of Transport and Land Use, 6(2), 5–20. 
Demetsky, M.J., & Bin-Mau Lin, B. (1982). Bus stop location and design. Transportation Engineering Journal of ASCE, 108(4), 313–327. 
El-Geneidy, A., Grimsrud, M., Wasfi, R., Tétreault, P., & Surprenant-Legault, J. (2014). New evidence on walking distances to transit stops: identifying redundancies and gaps using variable service areas. Transportation, 41(1), 193–210. 
Geertman, S. (2010). Hanoi at Cross-Roads: Streets for People or for Cars? Hanoi: Healthbridge. 
Gleason, J. M. (1975). A set covering approach to bus stop location. Omega, 3(5), 605–608. 
Johar, A., Jain, S., Garg, P., & Gundaliya, P. (2015). A study for Commuter Walk Distance from Bus Stops to Different Destination along Routes in Delhi. Eur. Transp. 
Kittelson & Associates Inc. (2003). Transit capacity and quality of service manual. In association with United States. Federal Transit Administration, Transit Cooperative Research Program, & Transit Development Corporation (Eds.): Transportation Research Board.
Le, T.P.L., & Trinh, T.A. (2016). Encouraging public transport use to reduce traffic congestion and air pollutant: a case study of Ho Chi Minh City, Vietnam. Procedia engineering, 142, 236–243. 
Nakamura, T., Fukuda, A., Ito, H., Hashino, Y., & Seki, Y. (2012). Evaluation of Impacts of bus priority measures on reliability of bus operation using micro traffic simulation-case study in Hanoi, Vietnam. Tero, A., Takagi, S., Saigusa, T., Ito, K., Bebber, D.P., Fricker, M.D., . . . Nakagaki, T. (2010). Rules for biologically inspired adaptive network design. Science, 327(5964), 439–442. 
Tran, N.L., Chikaraishi, M., Zhang, J., & Fujiwara, A. (2012). Exploring Day-to-day Variations in the Bus Usage Behavior of Motorcycle Owners in Hanoi. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 43, 265–276. doi:https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.04.099

Informacje

Informacje: Geoinformatica Polonica, 2018, s. 77 - 90

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Using GIS for public transport analysis –  the case study of Hanoi, Vietnam

Autorzy

AGH University of Science and Technology, Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska

AGH University of Science and Technology, Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska

HUMG Hanoi University Of Mining And Geology

Publikacja: 19.09.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Michał M. Buczek ( Autor) - 33%
Sylwia A. Szlapińska ( Autor) - 33%
Nguyễn Quang Minh ( Autor) - 34%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 10

Liczba pobrań: 10