FAQ

Polska Myśl Pedagogiczna

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

IV (2018) Następne

Data wydania: 28.05.2018

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redakcja naukowa tomu Janina Kostkiewicz, Dominika Jagielska

Zawartość numeru

Współczesne problemy polskiej myśli pedagogicznej

Bogusław Śliwerski

Polska Myśl Pedagogiczna, Numer 4, IV (2018), s. 19 - 29

https://doi.org/10.4467/24504564PMP.18.001.8640
Czytaj więcej Następne

ARCHIWUM

Apolonja Koperska

Polska Myśl Pedagogiczna, Numer 4, IV (2018), s. 393 - 399

Czytaj więcej Następne

Recenzje i sprawozdania

Polska Myśl Pedagogiczna, Numer 4, IV (2018), s. 411 - 417

Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: scouting, pedagogy, pedagogical thought, scouting methodology, scouting pedagogy, scouting education, indirect education, liberal education, philosophy of education, vision, utopia, change, pedagogy, individual, society, relationships, bond, subjectivity, upbringing, Neo-Thomism, beauty, art, aesthetic education, artistic education, humanism, harmony, objectivism, Kazimierz Kowalski, Karol Górski, Barbara Żulińska, nation, state, patriotism, globalism, integration processes, moral development, tradition, eugenics, Catholic pedagogy, woman, woman's issue, the interwar period, Neo-Thomistic pedagogy, perfection, virtue, efficiency, morality, upbringing, Catholic ministry, priest, formation, integral personality, Lednica movement, pedagogy, reform, school, education, The Theory of Positive Disintegration, humanistic social pedagogy, national culture, levels of mental growth, cultural sociology, logocreative dynamisms of culture, types of cultural reductionism, cultural personality, Pawel Wlodkowic, student, educator, visual disability, dignity, suffering, person, personal and existential pedagogy, education, engagement, humanistic resocialisation pedagogy, State Department of Education and Science in Krzeszowice, Stanislaw Jedlewski, phenomenology, personalism, pedagogical anthropology in Edith Stein’s theses, pedagogy, educators from the margin, socialist/communist pedagogy, humanistic pedagogy, ideology, Young Pioneers, Komsomol, Soviet Russia, A New Man, Homo Sovieticus, indoctrination, pioneer, Anastazja Pospieszyłowa (born Czarlińska), West Prussia, Pomerania, education for women, organic work, historical watershed, war as watershed, unchangeable ideal, new agressive ideology, axiology, sermon, homily, love, marriage, family, priest-educator, Catholic ministry for students, Christianity, biography, value