FAQ

Polska Myśl Pedagogiczna

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Międzynarodowa Rada Naukowa

Członkowie Międzynarodowej Rady Naukowej

Ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Bagrowicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)

Dr. hab. Edit Bodonyi – Károli Gáspár Református Egyetem, Budapeszt (Węgry)

Prof. dr hab. Jarosław Górniak – Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Polska)

Prof. zw. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz (Polska)

PhDr. Dana Kasperová, Ph.D. – Technická univerzita, Liberec (Czechy)

Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz – Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Polska) 

Ph.D. Gracjan Kraszewski, Ass. Prof. – University of Illinois (USA)

Prof. zw. dr Grazia Loparco – Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione „Auxilium”, Rzym (Włochy)

Prof. Giuseppe Milan - Universita Degli Studi di Padova (Włochy)

Prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht – Uniwersytet Śląski w Katowicach  (Polska)

Prof. zw. dr hab. Stanisław Palka – Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Polska)

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, Ph.D. – Univerzita Komenského, Bratysława (Słowacja)

Prof. PhDr. Mária Potočárová, Ph.D. – Univerzita Komenského, Bratysława (Słowacja)

Doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. – Univerzita Karlova,Praga (Czechy)

Prof. Araceli del Pozo Armentia - Universidad Complutense de Madrid (Hiszpania)

Prof. Robert Roche Olivar (Dr.Ps.) - Universitat Autònoma de Barcelona (Hiszpania)

Assist. Prof. Dr. A. Emel Sardohan Yildirim - Akdeniz University Antalya (Turcja)

Prof. dr Maria Spólnik – Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione „Auxilium”, Rzym (Włochy)

Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski – Przew. KNP PAN, Dr h.c. mult., Uniwersytet Łódzki / Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa (Polska)

Prof. zw. dr hab. Wiesław Theiss – Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa (Polska)

Dr Howard Williamson – Prof. of European Youth Policy, University of South Wales (Wielka Brytania)

Ph.D. Lynn W. Zimmerman, Professor Em. – Purdue University Northwest, Hammond (USA)