FAQ

Polska Myśl Pedagogiczna

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Recenzenci

Informacja dla recenzentów

Redakcja proponuje rejestrację gotowości do podjęcia się recenzowania tekstów do publikacji w czasopiśmie Polska Myśl Pedagogiczna na w Panelu Redakcyjnym czasopisma Polska Myśl Pedagogiczna.

W każdym kolejnym numerze publikowana jest pełna lista jego recenzentów.

Zespół recenzentów tomu 9/1 (2023)

Dr hab. Imelda Chłodna-Błach – KUL JP II Lublin (Polska)
Dr hab. Witold Chmielewski, prof. nadzw. – AIK Ignatianum Krakow (Polska)
Dr hab. Andrzej Ćwikliński, prof. UAM – UAM Poznań (Polska)
Prof. zw. dr hab. Wanda Drożka – UJK Kielce (Polska)
Dr hab. Joanna Falkowska, prof. UMK – UMK Toruń (Polska)
Dr hab. Adam Fijałkowski, prof. UW – UW Warszawa (Polska)
Dr hab. Jarosław Gara, prof. APS – APS Warszawa (Polska)
Prof. dr hab. Stanisław Gałkowski – AIK Ignatianum Krakow (Polska)
Dr hab. Mirosław Grusiewicz, prof. UMCS – UMCS Lublin (Polska)
Dr hab. Jarosław Horowski, prof. UMK – UMK Toruń (Polska)
Dr hab. Maciej Kołodziejski, prof. UMK – UMK Toruń (Polska)
Prof. dr hab. Michał Leśniewski – UW Warszawa (Polska)
Ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz Misiaszek – UKSW Warszawa (Polska)
Prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski – UMK Toruń (Polska)
Prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht – UŚ Cieszyn (Polska)
Dr hab. Grzegorz Pyszczek, prof. APS – APS Warszawa (Polska)
Dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ – UŚ Cieszyn (Polska)
Doc. PaedDr. Ivana Rochovska PhD. – Catholic University in Ružomberok (Słowacja)
Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL – KUL JP II Lublin (Polska)
Dr hab. Alicja Barbara Żywczok, prof. UŚ – UŚ Katowice (Polska)

Zespół recenzentów tomu 9/2 (2023)

Ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. UKSW – UKSW Warszawa (Polska)
Prof. dr hab. Józef Jan Binnebesel – UMK Toruń (Polska)
Dr hab. Mariusz Cichosz, prof. UKW – UKW Bydgoszcz (Polska)
Dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. SWPS – SWPS Warszawa (Polska)
Dr hab. Wojciech Daszkiewicz – KUL JP II Lublin (Polska)
Dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP – UP Kraków (Polska)
Dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. US – US Szczecin (Polska)
Dr Maria Flakus – IFiS PAN Warszawa (Polska)
Prof. dr hab. Stanisław Gałkowski – AIK Ignatianum, Kraków (Polska)
Prof. dr hab. Romuald Grzybowski – UG Gdański (Polska)
Dr hab. Janina Kamińska, prof. UW – UW Warszawa (Polska)
Dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ – Uniwersytet Zielonogórski (Polska)
Prof. dr hab. Katarzyna Krasoń – UŚ Katowice (Polska)
Dr hab. Joanna Król, prof. US – US Szczecin (Polska)
Prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – IH PAN Warszawa (Polska)
Dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL – KUL JP II Lublin (Polska)
Dr hab. Irena Pospiszyl, prof. APS – APS Warszawa (Polska)
Dr hab. Wiesława Sajdek, prof. AJD – AJD Częstochowa (Polska)
Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL – KUL JP II Lublin (Polska)
Ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. UKSW – UKSW Warszawa (Polska)
Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski – UŁ Łódź / APS Warszawa (Polska)
Dr hab. Andrzej Węgliński, prof. UMCS – UMCS Lublin (Polska)
Prof. dr hab. Anna Wiłkomirska – UW Warszawa (Polska)
Dr hab. Ewa Wiśniewska – Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (Polska)
Prof. dr hab. Jan Woleński – WSIZ Rzeszów (Polska)
Dr hab. Wiesław Wójcik, prof. UHP – UHP im. Jana Długosza Częstochowa (Polska)
Prof. dr hab. Ewa Wysocka – UŚ Katowice (Polska)
Dr hab. Hanna Małgorzata Żuraw, prof. UPH – UPH Siedlce (Polska)

Zespół recenzentów tomu 8 (2022)

Dr hab. Agnieszka Barczykowska, prof. UAM – UAM Poznań (Polska)
Dr hab. Maria Małgorzata Boużyk – UKSW Warszawa (Polska)
Prof. zw. dr hab. Krystyna Chałas – KUL JP II Lublin (Polska)
Dr Jana Chojecka – UAM Poznań (Polska)
Ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW – UKSW Warszawa (Polska)
Dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP – UP Krakow (Polska)
Dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. US – US Szczecin (Polska)
Dr hab. Joanna Falkowska, prof. UMK – UMK Toruń (Polska)
Prof. dr hab. Stanisław Gałkowski – Ignatianum Krakow (Polska)
Dr hab. Jarosław Gara, prof. APS – APS Warszawa (Polska)
Ks. dr hab. Grzegorz Godawa – UPJPII Krakow (Polska)
Prof. dr hab. Romuald Grzybowski – UG Gdańsk (Polska)
Dr hab. Jarosław Horowski – UMK Toruń (Polska)
Mgr. Barbora Jaslovska, PhD – Comenius University in Bratislava (Słowacja)
Dr hab. Janina Kamińska, prof. UW – UW Warszawa (Polska)
Dr Joanna Kostyło – UJ Krakow (Polska)
Prof. zw. dr hab. Dariusz Kubinowski – US Szczecin (Polska)
Dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL – KUL JP II Lublin (Polska)
Ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz Misiaszek – UKSW Warszawa (Polska)
Prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski – UMK Toruń (Polska)
Prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht – UŚ Cieszyn (Polska)
Dr hab. Adam Olech – Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa (Polska)
Dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP – UP Krakow (Polska)
Dr hab. Alina Rynio, prof. KUL – KUL JP II Lublin (Polska)
Dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ – UJ Krakow (Polska)
Dr hab. Wiesława Sajdek, prof. AJD – AJD Częstochowa (Polska)
Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL – KUL JP II Lublin (Polska)
Ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. UKSW – UKSW Warszawa (Polska)
Dr hab. Beata Topij-Stempińska, prof. AIK – Ignatianum Krakow (Polska)
Dr hab. Alina Ewa Wrobel, prof. UŁ – UŁ Łodź (Polska)
Dr hab. Alicja Barbara Żywczok – UŚ Katowice (Polska)

Zespół recenzentów tomu 7 (2021)

Associate Prof. Luca Agostinetto – University of Padua (Włochy)
Ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW – UKSW Warszawa (Polska)
Dr hab. Mariusz Cichosz, prof. UKW – UKW Bydgoszcz (Polska)
Prof. zw. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak – US Szczecin (Polska)
Prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD – Presovska Univerzita, Presov (Słowacja)
Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB – UwB Białystok (Polska)
Dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP – UP Kraków (Polska)
Prof. zw. dr hab. Wanda Dróżka – UJK Kielce (Polska)
Dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL – KUL JP II Lublin (Polska)
Dr hab. Adam Fijałkowski, prof. UW – UW Warszawa (Polska)
Dr hab. Barbara Galas prof. UKSW – UKSW Warszawa (Polska)
Prof. dr hab. Stanisław Gałkowski – AIK Ignatianum, Kraków (Polska)
Prof. dr hab. Romuald Grzybowski – UG Gdański (Polska)
Dr hab. Jarosław Horowski – UMK w Toruniu (Polska)
Dr hab. Janina Kamińska, prof. UW – UW Warszawa (Polska)
Prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński – UwB Białystok (Polska)
Prof. zw. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas – UŁ Łódź (Polska)
Dr hab. Joanna Król, prof. US – US Szczecin (Polska)
Prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz – UKW Bydgoszcz (Polska)
Prof. dr hab. Henryk Mizerek – UWM Olsztyn (Polska)
Dr hab. Anna Murawska, prof. US – US Szczecin (Polska)
Dr hab. Ewa Muszyńska, prof. UAM – UAM Poznań (Polska)
Doc. Mirek Němec, Dr. phil. – Jan Evangelista Purkyně University, Ústí (Czechy)
Prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht – UŚ Cieszyn (Polska)
Dr hab. Adam Olech, prof. UJD – UJD Częstochowa (Polska)
Dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL – KUL JP II Lublin (Polska)
Dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP – UP Kraków (Polska)
Dr hab. Alina Rynio, prof. KUL – KUL JP II Lublin (Polska)
Dr hab. Wiesława Sajdek, prof. AJD – AJD Częstochowa (Polska)
Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL – KUL JP II Lublin (Polska)
Ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. UKSW – UKSW Warszawa (Polska)
Prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek – UKSW Warszawa (Polska)
Dr hab. Krzysztof Śleziński, prof. UŚ – UŚ Katowice (Polska)
Prof. zw. dr hab. Wiesław Theiss – APS Warszawa (Polska)
Dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW – UKSW Warszawa (Polska)
Dr hab. Wiesław Wójcik prof. UHP – UHP im. Jana Długosza Częstochowa (Polska)
Dr hab. Alina Ewa Wróbel, prof. UŁ – UŁ Łodź (Polska)
Dr hab. Arkadiusz Żukiewicz – UO Opole (Polska)
Dr hab. Alicja Barbara Żywczok – UŚ Katowice (Polska)

Zespół recenzentów tomu 6 (2020)

Prof. dr hab. Wiesław Ambrozik – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)
Dr hab. Witold Chmielewski, prof. nadzw. – Akademia Ignatianum w Krakowie (Polska)
Štefan Chudý, Ph.D. – Palacký University Olomouc (Czechy)
Dr hab. Mariusz Cichosz, prof. UKW – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Polska)
Dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Polska)
Dr hab. Mariusz Granosik, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki (Polska)
Prof. dr hab. Romuald Grzybowski – Uniwersytet Gdański (Polska)
Dr hab. Marek Heine, prof. DSW – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu (Polska)
Dr hab. Jarosław Horowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
Dr hab. Danuta Kopeć, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)
Dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ – Uniwersytet Zielonogórski (Polska)
Assistant Professor Jiří Kropáč – Palacký University Olomouc (Czechy)
Dr hab. Anna Królikowska, prof. AIK – Akademia Ignatianum w Krakowie (Polska)
Dr hab. Hubert Kupiec – Uniwersytet Szczeciński (Polska)
Dr. hab. Maciej Muskała, prof. UAM – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)
Pavel Neumeister, Ph.D. – Palacký University Olomouc (Czechy)
Professor Mario Paparozzi, Ph.D. – University of North Carolina (USA)
Dr hab. Irena Pospiszyl, prof. APS – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (Polska)
Dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Polska)
Dr hab. Wiesława Sajdek, prof. AJD – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (Polska)
Dr hab. Krzysztof Sawicki – Uniwersytet w Białymstoku (Polska)
Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)
Dr hab. Renata Szczepanik, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki (Polska)
Dr hab. Andrzej Węgliński, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)

Zespół recenzentów tomu 5 (2019)

Associate Professor, Luca Agostinetto – University of Padua (Włochy)
Prof. zw. dr hab. Aleksander Bobko – URz (Polska)
Dr hab. Maria Małgorzata Boużyk – UKSW Warszawa (Polska)
Prof. zw. dr hab. Krystyna Chałas – KUL JP II Lublin (Polska)
Professor Marc Depaepe – Katholieke Universiteit Leuven (Belgia)
Dr hab. Katarzyna Dormus prof. UP – UP Kraków (Polska)
Prof. zw. dr hab. Wanda Dróżka – UJK Kielce (Polska)
Dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL – KUL JP II Lublin (Polska)
Prof. dr hab. Stanisław Gałkowski – Ignatianum Kraków (Polska)
Dr hab. Jarosław Gara, prof. APS – APS Warszawa (Polska)
Ks. dr hab. Grzegorz Godawa – UPJPII Kraków (Polska)
Prof. dr hab. Romuald Grzybowski – UG Gdańsk (Polska)
Dr. hab. Danuta Lalak, prof. UW – UW Warszawa (Polska)
Dr hab. Jarosław Horowski – UMK Toruń (Polska)
Dr hab. Ewelina Konieczna - US Cieszyn (Polska)
Prof. zw. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas – UŁ Łódź (Polska)
Ks. prof. zw. dr hab. Marian Nowak - KUL JPII Lublin (Polska)
Dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL – KUL JP II Lublin (Polska)
Prof. zw. dr hab. Rafał Piwowarski - APS Warszawa (Polska)
Dr hab. Wiesława Sajdek, prof. AJD – AJD Częstochowa (Polska)
Dr hab. Dorota Sieroń-Galusek - US Cieszyn (Polska)
Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL – KUL JPII Lublin (Polska)
Ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. UKSW – UKSW Warszawa (Polska)
Prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański – APS Warszawa (Polska)
Dr hab. Krzysztof Śleziński, prof. UŚ – UŚ Katowice (Polska)
Dr hab. Rafał Mariusz Włodarczyk – UWr Wrocław (Polska)
Dr hab. Alicja Barbara Żywczok – UŚ Katowice (Polska)

Zespół recenzentów tomu 4 (2018)

Prof. dr hab. Artur Andrzejuk – UKSW Warszawa (Polska)
Prof. zw. dr hab. Krystyna Chałas – KUL JP II Lublin (Polska)
Ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW – UKSW Warszawa (Polska)
Dr hab. Mariusz Cichosz, prof. UKW – UKW Bydgoszcz (Polska)
Prof. zw. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak – US Szczecin (Polska)
Professor Marc Depaepe – Katholieke Universiteit Leuven (Belgia)
Prof. zw. dr hab. Wanda Dróżka – UJK Kielce (Polska)
Dr hab. Beata Agnieszka Ecler-Nocoń – UŚ Katowice (Polska)
Prof. dr hab. Romuald Grzybowski – UG Gdańsk (Polska)
Dr hab. Justyna Gulczyńska, prof. UAM – UAM Poznań (Polska)
Dr hab. Jarosław Horowski – UMK Toruń (Polska)
Prof. PhDr. Jolana Hroncová, Ph.D. – UMB Banská Bystrica (Słowacja)
Dr hab. Janina Kamińska – UW Warszawa (Polska)
Prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński – UwB Białystok (Polska)
Dr hab. Joanna Król, prof. US – US Szczecin (Polska)
Prof. dr hab. Roman Leppert – UKW Bydgoszcz (Polska)
Ks. prof. zw. dr hab. Zbigniew Jan Marek SJ – AIg. Kraków (Polska)
Ks. prof. zw. dr hab. Andrzej Maryniarczyk – KUL JPII Lublin (Polska)
Ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz Misiaszek – UKSW Warszawa (Polska)
Dr hab. Anna Murawska, prof. US – US Szczecin (Polska)
Dr hab. Ewa Muszyńska, prof. UAM – UAM Poznań (Polska)
Dr hab. Adam Olech – Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa (Polska)
Dr hab. Danuta Opozda – KUL JP II Lublin (Polska)
Dr hab. Alina Rynio, prof. KUL – KUL JP II Lublin (Polska)
Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL – KUL JPII Lublin (Polska)
Ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. UKSW – UKSW Warszawa (Polska)
Prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański – APS Warszawa (Polska)
Dr hab. Krzysztof Śleziński, prof. UŚ – UŚ Katowice (Polska)
Dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW – UKSW Warszawa (Polska)
Dr hab. Rafał Mariusz Włodarczyk – UWr Wrocław (Polska)
Dr hab. Alina Ewa Wróbel, prof. UŁ – UŁ Łodź (Polska)
Dr hab. Alicja Barbara Żywczok – UŚ Katowice (Polska)

Zespół recenzentów tomu 3 (2017)

Prof. dr hab. Artur Andrzejuk – UKSW Warszawa (Polska)
Prof. zw. dr hab. Krystyna Chałas – KUL JP II Lublin (Polska)
Ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW – UKSW Warszawa (Polska)
Prof. zw. dr hab. Wanda Dróżka – UJK Kielce (Polska)
Dr hab. Beata Agnieszka Ecler-Nocoń – UŚ Katowice (Polska)
Prof. dr hab. Ewa Filipiak – UKW Bydgoszcz (Polska)
Prof. dr hab. Romuald Grzybowski – UG Gdańsk (Polska)
Dr hab. Jarosław Horowski – UMK Toruń (Polska)
Prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński – UwB Białystok (Polska)
Prof. zw. dr hab. Dariusz Kubinowski – US Szczecin (Polska)
Dr hab. Piotr Mazur, prof. Ignatianum – AIg Kraków (Polska)
Ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz Misiaszek – UKSW Warszawa (Polska)
Dr hab. Anna Murawska, prof. US – US Szczecin (Polska)
Prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht – UŚ Cieszyn (Polska)
Dr hab. Alina Rynio, prof. KUL – KUL JP II Lublin (Polska)
Dr hab. Wiesława Sajdek, prof. AJD – AJD Częstochowa (Polska)
Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL – KUL JPII Lublin (Polska)
Dr hab. Teresa Sołtysiak, prof. UKW – UKW Bydgoszcz (Polska)
Prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański – APS Warszawa (Polska)
Dr hab. Alicja Barbara Żywczok – UŚ Katowice (Polska)

Zespół recenzentów tomu 2 (2016)

Dr hab. Maria Małgorzata Boużyk – UKSW Warszawa (Polska)
Prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD – PU Preszow (Słowacja)
Prof. zw. dr hab. Wanda Dróżka – UJK Kielce (Polska)
Dr hab. Beata Agnieszka Ecler-Nocoń - UŚ Katowice (Polska)
Dr hab. Romuald Grzybowski, prof. UG – UG Gdańsk (Polska)
Dr hab. Jarosław Horowski – UMK Toruń (Polska)
Prof. dr hab. Marcin Karas – UJ (Instytut Filozofii) Kraków (Polska)
Prof. zw. dr hab. Agnieszka Kijewska – KUL JP II Lublin (Polska)
Dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW – UKW Bydgoszcz (Polska)
Prof. zw. dr hab. Dariusz Kubinowski – Usz Szczecin (Polska)
Prof. dr hab. Roman Leppert – UKW Bydgoszcz (Polska)
Dr hab. Krzysztof Maliszewski – UŚ Katowice (Polska)
Ks. prof. zw. dr hab. Zbigniew Jan Marek SJ – Akademia Ignatianum Kraków (Polska)
Prof. zw. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka – UŁ Łódź (Polska)
Prof. zw. dr hab. Bożena Matyjas – UJK Kielce (Polska)
Dr hab. Alina Rynio, prof. KUL JPII – KUL JPII Lublin (Polska)
Dr hab. Wiesława Sajdek, prof. AJD – Akademia im. Jana Długosza Częstochowa (Polska)
Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL - KUL JPII Lublin (Polska)
Prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański – APS Warszawa (Polska)
Prof. zw. dr hab. Danuta Waloszek – WSB Dąbrowa Górnicza (Polska)
Dr hab. Alicja Barbara Żywczok - UŚ Katowice (Polska)

Zespół recenzentów tomu 1 (2015)

Dr hab. Mariusz Cichosz, prof. UKW – UKW Bydgoszcz (Polska)
Prof. dr hab. Wanda Dróżka – UJK Kielce (Polska)
Dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL – KUL JP II Lublin (Polska)
Dr hab. Beata Ecler-Nocoń – UŚ Katowice (Polska)
Prof. dr hab. Romuald Grzybowski – UG Gdańsk (Polska)
Prof. dr hab. Wiesław Jamrożek – UAM Poznań (Polska)
Prof. zw. dr hab. Agnieszka Kijewska – KUL JP II Lublin (Polska)
Dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW – UKW Bydgoszcz (Polska)
+ Dr hab. Michel Henri Kowalewicz, prof. UJ – UJ Kraków (Polska)
Dr hab. Roman Leppert, prof. UKW – UKW Bydgoszcz (Polska)
Dr hab. Krzysztof Maliszewski, prof. UŚ – Katowice (Polska)
Prof. zw. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka – UŁ Łódź (Polska)
Dr hab. Wiesława Sajdek – AJD Częstochowa (Polska)
Prof. zw. dr hab. Jan Skoczyński – UJ Kraków (Polska)
Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL JPII – KUL JP II Lublin (Polska)
Dr hab. Mariusz Sztuka – UJ Kraków (Polska)
Prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański – APS Warszawa (Polska)
Dr hab. Danuta Urbaniak-Zając, prof. UŁ – UŁ Łódź (Polska)