FAQ

Polska Myśl Pedagogiczna

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Zespół redakcyjny

Skład zespołu redakcyjnego

Redaktor naczelny – prof. dr hab. Janina Kostkiewicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zastępca redaktora naczelnego – dr Dominika Jagielska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Redaktor tekstów polskojęzycznych – Halina Hoffman, Wydawnictwo UJ

Redaktor tekstów anglojęzycznych -  – dr Lucas B. Mazur, UJ, Ph.D., Francis L. Hiatt, School of Psychology, Clark University

Redaktor tekstów niemieckojęzycznych – dr Robert Kołodziej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Redaktor statystyczny – dr Barbara Ostafińska-Molik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Redaktor-koordynator panelu redakcyjnego – dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Członkowie zespołu (redaktorzy tematyczni):

dr hab. Beata Gola, prof. UJ – dydaktyka ogólna, pedagogika społeczna i problemy kultury

prof. dr hab. Janina Kostkiewicz – pedagogika ogólna, metodologia nauk

dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ – pedagogika resocjalizacyjna i zagadnienia prawne

dr Lucas B. Mazur, UJ, Ph.D., Francis L. Hiatt School of Psychology, Clark University, Massachusetts – psychologia społeczna, teoria i psychologia wychowania oraz historia idei

PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D., Charles University, Praga, Czechy – filozofia i teologia wychowania, pedagogika religii


Sekretarzynie redakcji: 
dr Lidia Pawlusińska, Uniwersytet Szczeciński, dr Renata Pater, UJ