FAQ

Prawo i Bezpieczeństwo

Prawo i Bezpieczeństwo – Law & Security

Opis

Rocznik Prawo i Bezpieczeństwo – Law & Security to międzynarodowe czasopismo naukowe Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu i Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim, ukazującym się od 2023 roku.

Na łamach półrocznika Prawo & Bezpieczeństwo – Law & Security” publikowane są oryginalne i wysokiej jakości artykuły, dotyczące twórczych i autorskich opracowań z rzetelnymi źródłami naukowymi i wynikami empirycznymi. Dodatkowo prezentowane są raporty z badań na temat stanu polskiego prawa, nauk o bezpieczeństwie oraz rozprawy przygotowywane przez znanych i cenionych autorów – zarówno polskich, jak i zagranicznych – cenionych ekspertów i autorytetów głównie ze środowisk naukowych i akademickich oraz praktyków.

W najbliższych latach planowane jest włączanie periodyku do Wykazu Czasopism Punktowanych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

ISSN: 2956-7440

eISSN: 2956-7610

Punkty MNiSW: 5

DOI: 10.4467/29567610PIB

Redakcja

Redaktor naczelny:

dr hab. inż. dr h.c., prof. MANS Zbigniew Ciekanowski

Zastępcy redaktora naczelnego:

dr Bartosz Błaszczak,

dr Irena Malinowska

Sekretarz redakcji:

Agnieszka Bartusiak

Redaktorzy tematyczni dyscyplin :

dr Jakub Kufel,

dr hab., prof. UwS Norbert Malec,

dr Paweł Łabuz,

dr Przemysław Ruchlewski

Redaktor statystyczny:

dr Barbara Olszewska

Redaktor językowy:

dr hab. Julia Nowicka

Redaktor techniczny:

Łukasz Różyński

Projekt okładki:

Łukasz Różyński

Afiliacja

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

1(2)2024

Data wydania: 10.06.2024

Redaktor naczelny: Zbigniew Ciekanowski

Zastępca redaktora naczelnego: Irena Malinowska, Bartosz Błaszczak

Sekretarz redakcji: Agnieszka Bartusiak

Zawartość numeru

Zbigniew Ciekanowski, Bartosz Błaszczak, Irena Malinowska

Prawo i Bezpieczeństwo – Law & Security, 1(2)2024, 2024, s. 7 - 19

https://doi.org/10.4467/29567610PIB.24.001.19837
Czytaj więcej Następne

Katarzyna Ochyra-Żurawska, Zbigniew Skwarek, Karol Zygo, Patryk Ochyra

Prawo i Bezpieczeństwo – Law & Security, 1(2)2024, 2024, s. 58 - 75

https://doi.org/10.4467/29567610PIB.24.004.19840
Czytaj więcej Następne

Patryk Ochyra, Marian Macender, Karol Zygo

Prawo i Bezpieczeństwo – Law & Security, 1(2)2024, 2024, s. 76 - 89

https://doi.org/10.4467/29567610PIB.24.005.19841
Czytaj więcej Następne

Patryk Ochyra, Łukasz Stelmaszczyk, Michał Rutkowski

Prawo i Bezpieczeństwo – Law & Security, 1(2)2024, 2024, s. 127 - 143

https://doi.org/10.4467/29567610PIB.24.008.19844
Czytaj więcej Następne

Władysław Przyjemski

Prawo i Bezpieczeństwo – Law & Security, 1(2)2024, 2024, s. 199 - 228

https://doi.org/10.4467/29567610PIB.24.011.19847
Czytaj więcej Następne

Kamila Remiszewska, Adrianna Ruszkiewicz

Prawo i Bezpieczeństwo – Law & Security, 1(2)2024, 2024, s. 249 - 258

https://doi.org/10.4467/29567610PIB.24.013.19849
Czytaj więcej Następne