FAQ

Prawo i Bezpieczeństwo

Prawa autorskie i udostępnianie

Licencja

„Prawo i Bezpieczeństwo” jest półrocznikiem naukowym wydawanym w otwartym dostępie, na warunkach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach 4.0 (CC-BY-SA),  lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej jej wersji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.