FAQ

Sztuka Leczenia

okładka czasopisma "Sztuka Leczenia" Najnowszy numer Następne

Redaktor naczelny:

dr hab. n. med., prof. UJ Joanna Bonior

Zastępca redaktora naczelnego:

Dr hab. n. hum. Marek Motyka

Sekretarz redakcji:

mgr Beata Jakubczyk

Członkowie Redakcji:

Dr n. med. Teresa Gabryś,

Dr hab. n. o zdr. Iwona Malinowska-Lipień,

Dr n. o zdr. Małgorzata Dziubak

Półrocznik: wydawany od 1995

Przejdź do strony czasopisma Następne

Języki publikowania: angielski, polski

Status: aktywne

Licencja: CC BY, open access __T_UNLOCK

Dyscyplina naukowa: Nauki o zdrowiu, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Typ czasopisma: Naukowe

ISSN: 1234-7175

eISSN: 1898-2026

UIC ID: 201095

DOI: 10.4467/18982026SZL

Punkty MNiSW: 20

Opis czasopisma

Czasopismo Sztuka Leczenia powstało z myślą poszerzenia redukcjonistycznego paradygmatu, sprowadzającego funkcjonowanie człowieka wyłącznie do płaszczyzny biologicznej, o pozostałe wymiary ludzkiego funkcjonowania, jakimi są wymiar psychiczny, społeczny i duchowy. Od momentu swego powstania w sposób szczególny akcentowało psychosomatyczny związek pomiędzy ciałem i umysłem, z czego wynikają bezpośrednie konsekwencje dla promocji zdrowia i terapii oraz szeroko rozumianej opieki medycznej. Obecna redakcja zamierza kontynuować dotychczasową linię programową czasopisma, rozwijając jednocześnie jego interdyscyplinarny charakter i reprezentowany w nim wyraźnie nurt humanistyczny.

Prezentacja numeru

zobacz wszystkie wydania Następne

Tom 39, Numer 1

Data wydania: 28.06.2024

Redaktor naczelny: Joanna Bonior

Zastępca redaktora naczelnego: Marek Motyka

Sekretarz redakcji: Beata Jakubczyk

Joanna Bonior, Marek Motyka

Sztuka Leczenia, Tom 39, Numer 1, 2024 (Early View), s. 7 - 9

Czytaj więcej Następne

PRACE EMPIRYCZNE I DONIESIENIA Z BADAŃ

Igor Szymański, Piotr Płócienniczak, Julianna Stasicka

Sztuka Leczenia, Tom 39, Numer 1, 2024 (Early View), s. 13 - 24

https://doi.org/10.4467/18982026SZL.24.001.19764
Czytaj więcej Następne

ARTYKUŁY TEORETYCZNE I PRZEGLĄDOWE

Krzysztof Mudyń

Sztuka Leczenia, Tom 39, Numer 1, 2024 (Early View), s. 27 - 38

https://doi.org/10.4467/18982026SZL.24.002.19765
Czytaj więcej Następne