FAQ

Niepełnosprawność

Nr 23 (2016)

(Re)wizje profesjonalizmu. Kształcenie w obliczu systemowych zmian i potrzeb podmiotu

2016 Następne

Data wydania: 2016

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naukowy tomu Sławomira Sadowska

Zawartość numeru

Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Sławomira Sadowska

Niepełnosprawność, Nr 23 (2016), 2016, s. 13 - 31

Czytaj więcej Następne

Małgorzata Zaborniak-Sobczak, Katarzyna Ita Bieńkowska, Andrzej Senderski

Niepełnosprawność, Nr 23 (2016), 2016, s. 116 - 132

Czytaj więcej Następne

Urszula Bartnikowska, Katarzyna Ćwikrynało, Agnieszka Żyta

Niepełnosprawność, Nr 23 (2016), 2016, s. 133 - 145

Czytaj więcej Następne

Agnieszka Łaba-Hornecka

Niepełnosprawność, Nr 23 (2016), 2016, s. 212 - 223

Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: probolońskie kształcenie nauczycieli i pedagogów, problemy i kontrowersje, możliwości działań i rozwiązań naprawczych, special pedagogue, social change, higher education, poczucie umiejscowienia kontroli, twórcze orientacje życiowe, twórczość w edukacji, pedagog specjalny, metafora, pedagog specjalny, tożsamość zawodowa, pedagog specjalny, poczucie godności, godność, edukacja, specjalne potrzeby edukacyjne, prawo oświatowe, uczeń z niepełnosprawnością, inkluzja edukacyjna, słabości proinkluzyjnych zmian, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego, szkoła/praktyka edukacyjna, zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne, szkoła integracyjna, postawy nauczycieli, integracja społeczna, edukacja włączająca, wymiary edukacji integracyjnej i włączającej, integracja społeczna, edukacja włączająca, dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, postawa integracji, teoria społecznego uczenia się, teoria społecznego poznania, reifikacja, tożsamość ucznia, obiektywizacja, nauczyciel, niepełnosprawność intelektualna, etykietowanie, motywacja do nauki szkolnej, motywatory i demotywatory do nauki szkolnej, uczeń z niepełnosprawnością intelektualną, nowe media, edukacja, niepełnosprawność intelektualna, autyzm, zachowania komunikacyjne, biblioterapia, bajki, biblioterapeutyczny program, ASD, autistic spectrum disorder, parents of children with disabilities, experience, formal support, informal support