FAQ

Niepełnosprawność

Dostępna jedynie zawartość archiwalna. Aktualną treść można znaleźć na nowej stronie internetowej czasopisma.

Niepełnosprawność

Dyskursy pedagogiki specjalnej

Opis

Wydając ogólnopolski kwartalnik "Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej" stawiamy sobie za cel aktualizację problemów z zakresu pedagogiki specjalnej. Jest to możliwe między innymi dzięki wykraczaniu poza ramy tej dyscypliny. Prezentujemy zatem rozwiązania praktyczne, badania empiryczne oraz teorię, które pozwalają na niepełnosprawność spojrzeć interdyscyplinarnie.

Wszystkie artykuły w czasopiśmie są tekstami recenzowanymi.

ISSN: 2080-9476

eISSN: 2544-0519

Punkty MNiSW: 40

UIC ID: 200254

DOI: 10.4467/25439561.NP

Redakcja

Redaktor naczelny (2019):

Amadeusz Krause

Zastępca redaktora naczelnego (2019):

Marta Jurczyk

Sekretarz redakcji (2019):

Joanna Belzyt

Redaktor (2019):

Sławomira Sadowska