FAQ

Niepełnosprawność

Zespół redakcyjny

Skład zespołu Redakcyjnego (dane za rok 2019)

Amadeusz Krause (redaktor naczelny)
 
Marta Jurczyk (zastępca redaktora naczelnego)
 
Sławomira Sadowska
 
Joanna Belzyt (sekretarz redakcji)