FAQ

Niepełnosprawność

Misja i cele

Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej

Wydając ogólnopolski kwartalnik "Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej" stawiamy sobie za cel aktualizację problemów z zakresu pedagogiki specjalnej. Jest to możliwe między innymi dzięki wykraczaniu poza ramy tej dyscypliny. Prezentujemy zatem rozwiązania praktyczne, badania empiryczne oraz teorię, które pozwalają na niepełnosprawność spojrzeć interdyscyplinarnie.

Naszą główną misją jest aktualizacja problemów z zakresu pedagogiki specjalnej i popularyzacja wyników badań empirycznych prowadzonych w tej dziedzinie