FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

2009 Następne

Data wydania: 02.07.2009

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Kamil Zeidler

Redaktorzy tomu Aleksander Pohl, Martyna Goc, Tomasz Konik, Marta Siedlecka

Zawartość numeru

Rafał Ciok

Rocznik Kognitywistyczny, Tom 3, 2009, s. 43 - 50

Czytaj więcej Następne

Leszek Gajecki , Ryszard Tadeusiewicz

Rocznik Kognitywistyczny, Tom 3, 2009, s. 59 - 68

Czytaj więcej Następne

Maja Kittel

Rocznik Kognitywistyczny, Tom 3, 2009, s. 77 - 84

Czytaj więcej Następne

Jadwiga Sitnicka

Rocznik Kognitywistyczny, Tom 3, 2009, s. 139 - 144

Czytaj więcej Następne

Joanna Szulińska

Rocznik Kognitywistyczny, Tom 3, 2009, s. 151 - 159

Czytaj więcej Następne

Michał Zawidzki

Rocznik Kognitywistyczny, Tom 3, 2009, s. 161 - 169

Czytaj więcej Następne