FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

Dostępna jedynie zawartość archiwalna. Czasopismo zakończyło publikację nowych treści.

Rocznik Kognitywistyczny

Opis

Rocznik Kognitywistyczny to recenzowane czasopismo ukazujące się w wersji elektronicznej w trybie otwartego dostępu. Rocznik Kognitywistyczny zawiera artykuły z następujących dziedzin wiedzy: sztuczna inteligencja, lingwistyka obliczeniowa, językoznawstwo, filozofia umysłu, filozofia języka, logika w ujęciu kognitywnym, psychologia poznawcza, neuropsychologia, neuronauka. Publikowane są oryginalne artykuły zarówno empiryczne, jak i teoretyczne.

ISSN: 1689-927X

eISSN: 2084-3895

DOI: 10.4467/20843895RK

Redakcja

Redaktor naczelna:

Marta Siedlecka

Redaktorzy:

Michał Klincewicz,

Błażej Skrzypulec,

Adrianna Smurzyńska,

Aleksander Smywiński-Pohl

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie