FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

2014 Następne

Data wydania: 26.11.2014

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Kamil Zeidler

Redakcja zeszytu Aleksander Smywiński-Pohl, Marta Siedlecka, Adrianna Smurzyńska

Zawartość numeru