FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

2011 Następne

Data wydania: 28.06.2011

Opis

Tematyką czasopisma jest szeroko rozumiana kognitywistyka. Są w nim publikowane prace między innymi z następujących dziedzin wiedzy: sztuczna inteligencja, lingwistyka obliczeniowa, językoznawstwo, filozofia umysłu, filozofia języka, logika w ujęciu kognitywnym, psychologia percepcji, neuropsychologia, neuronauka

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Kamil Zeidler

Redakcja numeru Aleksander Pohl

Zawartość numeru