FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

Zespół redakcyjny

Skłąd zespołu Redakcyjnego

Redaktor naczelny: Marta Siedlecka
 
Michał Klincewicz
 
Błażej Skrzypulec
 
Adrianna Smurzyńska
 
Aleksander Smywiński-Pohl
 
Redaktor językowy: Mirosław Ruszkiewicz