FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

2017 Następne

Data wydania: 21.12.2017

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redakcja zeszytu Michał Klincewicz, Marta Siedlecka, Błażej Skrzypulec, Adrianna Smurzyńska, Aleksander Smywiński-Pohl