FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

Wstęp do uniwersalistycznej ontologii świadomości

Data publikacji: 21.12.2017

Rocznik Kognitywistyczny, 2017, Tom 10, s. 15 - 26

https://doi.org/10.4467/20843895RK.17.002.7782

Autorzy

Sidey Myoo
Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska)
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Introduction to the universalist ontology of consciousness
 
In this article I raise the question about consciousness, which stems from a philosophical issue. Distinguishes here two ontologies: the first resulting from the existence of the physical world, including biological, and the other, resulting from the assessment of the existence of non-biological beings, focusing primarily on the artificial intelligence. Ontological origins is crucial here to a finally modal treatment of such phenomena as intelligence or consciousness. I’m going to describe these phenomena as arising from these two ontologically different substrates, but in some way being similar. The consequence of this expanded understanding of intelligence and consciousness shows that they are the feature, and not the property of human.

Bibliografia

Aleksander, I. (2009). The potential impact of machine consciousness in science and engineering. International Journal of Machine Consciousness,1 (1), 1–9.

Aleksander, I., Morton, H. (2008). Computational studies of consciousness. W: R. Banerjee,
B. Chakrabarti (red.). (2008). Progress in Brain Research: Models of Brain and Mind. Physical, Computational and Psychological Approaches (s. 77–93). Amsterdam: Elsevier.

Bostrom, N., Yudkowsky, E. (2014). The ethics of artificial intelligence. W: K. Frankish, W.M. Ramsey, The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence (s. 316–334). Cambridge University Press.

Chalmers, D. (2010). Świadomy umysł. W poszukiwaniu teorii fundamentalnej. Tłum. M. Mił-
kowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Copeland, B.J. (2004). Computation. W: L. Floridi (red.). The Blackwell Guide to the Philosophy of Computing and Information (s. 3–17). Oxford: Blackwell Publishing Ltd.

Davidson, D. (1992). Eseje o prawdzie, języku i umyśle. Tłum. B. Stanosz. Warszawa: Wydawnic-
two Naukowe PWN.

Davidson, D. (2008). Myślące przyczyny. Tłum. M. Iwanicki. W: E. Morawska (red.). Analityczna metafizyka umysłu (s. 132). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Dennett, D.C. (1997). Natura umysłów. Tłum. W. Turopolski. Warszawa: Wydawnictwo CiS.

Dennett, D.C. (2001). Are we explaining consciousness yet? Cognition, 79, 221–237.

Fetzer, J.H. (2004). The Philosophy of AI and its Critique. W: L. Floridi (red.), The Blackwell Guide to the Philosophy of Computing and Information (s. 119–134). Oxford: Blackwell Publishing Ltd.

Franklin, S., Baars, B.J., Ramamurthy, U. (2009). A Phenomenally Conscious Robot? APA Newsletters – Newsletter on Philosophy and Computers, 8 (1).

Hayles, N.K. (1999). How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics. Chicago: University of Chicago Press.

Kasperski, J. (2003). Sztuczna Inteligencja. Gliwice: Helion.

Koch, Ch., Tononi, G. (2008). Can machines be conscious? IEEE Spectrum, The Singularity. Special Report, June, 55-56.

Krichmar, J.L., Edelman, G.M. (2005). Brain-Based Devices for the Study of Nervous Systems and the Development of Intelligent Machines. Artificial Life, 11 (1), 63–77.

Kurzweil, R. (1999). The Age of Spiritual Machines: When Computers Exceed Human Intelligence. New York: Viking Press.

Kurzweil, R. (2013). Nadchodzi Osobliwość. Kiedy człowiek przekroczy granice biologii. Tłum.
E. Chodkowska, A. Nowosielska. Warszawa: Kurhaus Publishing.

Lloyd, S., Ng, Y.J. (2004). Black Hole Computers. Scientific American, 291 (5), 52–61.

Mainzer, K. (2008). The emergence of mind and brain: an evolutionary, computational, and philo-
sophical approach. W: R. Banerjee, B. Chakrabarti (red.). Progress in Brain Research: Models of Brain and Mind. Physical, Computational and Psychological Approaches (s. 115–132). Amsterdam: Elsevier.

Mazur, M. (1970). Jakościowa teoria informacji. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.

Mazur, M. (1976). Cybernetyka i charakter. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

McCarthy, J. (1956). What Is Artificial Intelligence?Stanford University (wersja poprawiona: 2007).

Miłkowski, M. (2013). Explaining the Computational Mind. Cambridge, MA–London: The MIT Press.

Minsky, M. (1986). The Society of Mind. New York: Simon & Schuster.

Minsky, M. (2006). The Emotion Machine: Commonsense Thinking, Artificial Intelligence, and the Future of the Human Mind. New York: Simon & Schuster.

Moravec, H. (1999). Robot, Mere Machine to Transcendent Mind. Oxford University Press.

Searle, J.R. (2007). Biological naturalism. W: M. Velmans, S. Schneider (red.). The Blackwell Companion to Consciousness (s. 325–334). Oxford: Blackwell Publishing Ltd.

Seth, A. (2009). The Strength of Weak Artificial Consciousness. International Journal of Machine Consciousness, 1 (1), 71–82.

Stalnaker, R. (2008). Odmiany superweniencji. W: E. Morawska (red.). Analityczna metafizyka umysłu. Tłum. T. Ciecierski. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Starzyk, J., Prasad, D.K. (2011). Computational Model of Machine Consciousness. International Journal of Machine Consciousness, 3 (2), 255–281. DOI: http://dx.doi.org/10.1142/S1793843011000819.

Sun, R., Franklin, S. (2007). Computational Models of Consciousness: A Taxonomy and Some Examples. W: Ph.D. Zelazo, M. Moscovitch, E. Thompson (red.). The Cambridge Handbook of Consciousness (s. 151–174). New York: Cambridge University Press.

Turing, A. (1950). Computing machinery and intelligence. Mind, 59 (236) (Oct.), 433–460.

Turkle, S. (2012). Nadejście kultury robotycznej. Sztuka i Filozofia, 41, 108–126.

Wiener. N. (1971). Cybernetyka, czyli sterowanie i komunikacja w zwierzęciu i maszynie. Tłum.
J. Mieścicki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Yudkowsky, E. (2011). Artificial Intelligence as a Positive and Negative Factor in Global Risk.
W: N. Bostrom, M. Ćirković (red.). Global Catastrophic Risks (s. 308–345). New York: Oxford University Press.

Informacje

Informacje: Rocznik Kognitywistyczny, 2017, s. 15 - 26

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
Introduction to the universalist ontology of consciousness

Autorzy

Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska)

Publikacja: 21.12.2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Sidey Myoo (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2016

Liczba pobrań: 1574