FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

Rada naukowa

Członkowie Rady naukowej

prof. dr hab. Józef Bremer (Akademia Ignatianum w Krakowie)
dr hab. Adam Chuderski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
prof. dr hab. Wiesław Lubaszewski (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
dr Rafał Rzepka (Uniwersytet Hokkaido, Japonia)
dr Kamila Śmigasiewicz (Universität zu Lübeck, Niemcy)
dr hab. Michał Wierzchoń (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
dr Agnieszka Wykowska (Istituto Italiano di Tecnologia, Włochy)
dr Tadeusz Zawidzki (George Washington University, Stany Zjednoczone)