FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

Presupozycje a wzmocnienie

Data publikacji: 21.12.2017

Rocznik Kognitywistyczny, 2017, Tom 10, s. 39 - 55

https://doi.org/10.4467/20843895RK.17.004.7784

Autorzy

Mateusz Włodarczyk
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Filozofii
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Presuppositions and reinforceability
 
This paper describes the experiment concerning reinforceability of conversational implicatures and presuppositions. In the field of pragmatics it is assumed that conversational implicatures can be reinforced while presuppositions cannot. Test subjects evaluated a set of statements containing implicatures and presuppositions which were presented in two versions: non-reinforced and reinforced. Results of the experiment suggest that not only implicatures but also statements that contain implicative verbs can be reinforced without sense of anomalous redundancy.

Bibliografia

Austin, J.L. (1962). How to Do Things with Words. Oxford: Clarendon Press.

Campbell, J. (1982). Grammatical Man, Information, Entropy, Language, and Life. New York:
Simon & Schuster.

Frege, G. (1967). Sens i nominat. Tłum. J. Pelc. W: J. Pelc (red.). Logika i język. Studia z semiotyki logicznej (s. 225–251). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grice, H.P. (1975). Logic and conversation. W: P. Cole, J.L. Morgan (red.). Syntax and Semantics. Volume 3: Speech Acts (s. 41–58). New York: Academic Press.

Hunnicutt, S. (1985). Intelligibility versus redundancy – conditions of dependency. Language and Speech, 28 (2),47–56.

Jaszczolt, K.M. (2012). Default Semantics: Foundations of a Compositional Theory of Acts of Communication. Oxford:Oxford University Press.

Karttunen, L. (1971). Implicative verbs. Language, 47, 340–358.

Langendoen, D.T., Savin, H.B. (1971). The projection problem for presuppositions. W: C.J. Fillmore, D.T. Langendoen (red.). Studies in Linguistic Semantics (s. 55–62). New York: Holt, Rinehart & Winston.

Levinson, S.C. (2010). Pragmatyka. Tłum. T. Ciecierski, K. Stachowicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Niewiarowski, J. (2013). Wprowadzenie do analizy wariancji z powtarzanym pomiarem.
W: S. Bedyńska, M. Cypryańska (red.). Statystyczny drogowskaz. Tom 2: Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji (s. 99–112). Warszawa: Wydawnictwo SWPS oraz Wydawnictwo Akademickie „Sedno”.

Nübold, P., Turner, J. (1983). Linguistic redundancy in English aeronautical telephony: a case study. Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig, Seminar für Anglistik und Amerikanistik.

Rączaszek-Leonardi, J. (2011). Zjednoczeni w mowie. Względność językowa w ujęciu dynamicznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Van der Sandt, R. (1988). Context and Presupposition. London: Croom Helm.

Van der Sandt, R. (1992). Presupposition projection as anaphora resolution. Journal of Semantics, 9, 333–377.

Sadock, J. (1978). On Testing for Conversational Implicature. W: P. Cole (red.), Syntax and Semantics Volume 9: Pragmatics (s. 281–298). New York: Academic Press.

Sperber, D., Wilson, D. (1995). Relevance: Communication and Cognition. Oxford: Blackwell.

Stalnaker, R. (1973). Presuppositions. Journal of Philosophical Logic, 2, 447–457.

Wit, E.-J.C., Gillette, M. (1999). What is Linguistic Redundancy? Technical Report, The University of Chicago. Pozyskano z: http://www.math.rug.nl/~ernst/linguistics/redundancy3.pdf.

Witek, M. (2010). Spór o podstawy czynności mowy. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Informacje

Informacje: Rocznik Kognitywistyczny, 2017, s. 39 - 55

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
Presuppositions and reinforceability

Autorzy

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Filozofii

Publikacja: 21.12.2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Mateusz Włodarczyk (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1642

Liczba pobrań: 2965