FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

Dwa argumenty za opcją odpowiedzi Nie-wiem oprócz opcji Tak/Nie w anonimowych testach zrozumienia zależności przyczynowo-skutkowych

Data publikacji: 29.06.2012

Rocznik Kognitywistyczny, 2011, Tom 5, s. 11 - 17

https://doi.org/10.4467/20843895RK.12.001.0405

Autorzy

,
Izabela Chmiel
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Świętej Anny 12, 31-008 Kraków
Wszystkie publikacje autora →
Maciej Górkiewicz
Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Świętej Anny 12, 31-008 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Two Arguments for Options I-don’t-know Except Options Yes /No in Anonymous Questionnaire Survey on Understanding the Causal Relations
In the experiment we examined the behaviour of the participants at the two seemingly equivalent decision situations. At the fi rst situation the participants, aimed to avoid a decisive answer, can only refuse at all, neither Yes nor No. But at the second situation they can choose an additional option I-don’t-know. It was proved that, even in the anonymous survey, the same participants tried to guess the proper Yes or No answers, signifi cantly more oft en at the fi rst situation than at the second one. Th erefore, the option I-don’t-know creates the better opportunity to obtain unbiased information. Th en, the observed relationship between the proportion of Yes versus No answers and the frequency of the I-don’t-know answers gives an additional insight into reliability of the obtained data.

Bibliografia

Berlyne E.D. (1967). Struktura i kierunek myślenia. Tłum. J. Radzicki. Warszawa: PWN (wydanie oryginalne: Structure and Direction in Thinking. New York: John Willey, 1985).

Blackman D., Benson A. (2006). Can Methodological Applications Develop Critical Th inking? „The Electronic Journal of Business Research Methods” 4(1), s. 1–10.

Chamorro-Premuzic T. (2006). Creativity versus Conscientiousness: Which Is a Better Predictor for Student Performance? „Applied Cognitive Psychology” 20(4), s. 521–531.

Chan C.W.H. (2005). Psychoeducational Intervention: A Critical Review of Systematic Analyses. „Clinical Eff ectivenes in Nursing” 9, s. 101–111.

Collins D. (2003). Pretesting Survey Instruments: An Overview of Cognitive Methods. „Quality of Life Research” 12, s. 229–338.

Kennison M.M. (2006). The Evaluation of Students’ Refl ective Writing for Evidence of Critical Th inking. „Nursing Education Perspectives” 27(5), s. 269–273.

Konieczna E. (2009). Zjawisko śmierci społecznej w oczach personelu pielęgniarskiego w wybranych klinikach krakowskich. Praca licencjacka (na prawach rękopisu), promotor Z. Pućko Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Roediger H.L., McDermott K.B. (1995). Creating False Memories: Remembering Words Not Presented in Lists. „Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition” 4, s. 803–814.

Sloman S. (2009). Causal Models. How People Think about the World and its Alternatives. Oxford: Oxford University Press.

Stage F.K., Carter H.C., Nora A. (2004). Path Analysis: An Introduction and Analysis of a Decade of Research. „Journal of Educational Research” 98(1), s. 5–12.

Stossel J. (2006). Myths, Lies, and Downright Stupidity: Get Out the Shovel – Why Everything You Know Is Wrong. New York: Hyperion.

Watzlawick P., Beavin Beavels J., Jackson D.D. (1967). Pragmatics of Human Communication. New York: W.W. Norton & Company.

Wertheimer M. (1945). Productive Thinking. New York: Harper.

Informacje

Informacje: Rocznik Kognitywistyczny, 2011, s. 11 - 17

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Dwa argumenty za opcją odpowiedzi Nie-wiem oprócz opcji Tak/Nie w anonimowych testach zrozumienia zależności przyczynowo-skutkowych

Autorzy

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Świętej Anny 12, 31-008 Kraków

Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Świętej Anny 12, 31-008 Kraków

Publikacja: 29.06.2012

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Izabela Chmiel (Autor) - 50%
Maciej Górkiewicz (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1768

Liczba pobrań: 1123