FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

Różnice w odbiorze świata poprzez zmysły. Niewidomi i synesteci

Data publikacji: 03.07.2012

Rocznik Kognitywistyczny, 2011, Tom 5, s. 143 - 149

https://doi.org/10.4467/20843895RK.12.017.0421

Autorzy

,
Ewa Mróz
Wszystkie publikacje autora →
Joanna Rząsa
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Differences in Sensory Perception in the Context of Visual Impairment and Synaesthesia

The article investigates the role of senses in cognitive processes, based on the experience of people suffering from visual impairments or synaesthesia. It also presents an attempt to define the role of each sensual modality in gathering information about one’s closest environment. Special attention is paid to the increased importance of non-visual stimuli in cognitive processes due to the absence or impairment to the visual modality. The second part of the article contains a brief introduction to the problem of synaesthesia together with its influence on the perception of the world and learning processes.

Bibliografia

Ackerman D. (1994). Historia naturalna zmysłów. Tłum. K. Chmielowa. Warszawa: Książka i Wiedza.

Baron-Cohen S., Burt L., Smith-Laittan F., Harrison J., Bolton P. (1996). Synaesthesia: Prevalence and Familiality. „Perception” 25, s. 1073–1079.

Barraga N. (1976). Visual Handicaps and Learning: A Developmental Approach. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.

Bucior A. (2006). What Colour Is the Wind? Problems Th at the Invisible Teacher Has to Cope With. „The Teacher” 4(38).

Cawley V. (2010). The Synaesthete: A New Type of “Gifted Students” and How to Teach Them. „Procedia – Social and Behavioral Sciences” 7, s. 574–579.

Chapman E., Stone J. (1989). The Visually Handicapped Child in Your Classroom. London: Biddles Ltd. Guildford and King’s Lynn.

Classen C. (1999). Other Ways to Wisdom: Learning through the Senses across Cultures. „International Review of Education” 45(3–4), s. 270–278.

Cytowic R.E. (2003). The Man Who Tasted Shapes. Cambridge, MA: MIT Press.

Green J.A.K., Goswami U. (2008). Synesthesia and Number Cognition in Children. „Cognition” 106(1), s. 463–473.

Harrison J.E., Baron-Cohen S. (1996). Synaesthesia: Classic and Contemporary Readings. Oxford: Blackwell Publishing.

Hitz J. (1906). Helen Keller. „American Anthropologist: New Series” 8(2), s. 308–324.

Hubbard E.M., Ramachandran V.S. (2005). Neurocognitive Mechanisms of Synesthesia. „Neuron” 48(3), s. 509–520.

Mächler M.J. (2009). Synaesthesia and Learning. A Differentiated View of Synaesthetic Perceptional Awareness, http://www.synaesthesia.com/media/uploads/Synaesthesia_Learning.pdf (dostęp: 10.04.2011).

Maas V.F. (1998). Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej dla rodziców i specjalistów. Tłum. E. Grzybowska, Z. Przyrowski, M. Ślifirska. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Marek B. (2008). Brajl. Podręcznik do nauki brajla dla nauczycieli i lektorów języka angielskiego. Różnice w odbiorze świata poprzez zmysły. Niewidomi i synesteci Lublin: Katedra Metodyki i Tyflodydaktyki Języka Angielskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.

Minogue J., Jones M. (2006). Haptics in Education: Exploring an Untapped Sensory Modality. „Review of Educational Research” 76(3), s. 317–348.

Mulvenna C.M. (2007). Synaesthesia, the Arts and Creativity: A Neurological Connection, [w:] J. Bogousslavsky, M.G. Hennerici (red.), Neurological Disorders in Famous Artists (s. 206–223). Basel: Karger.

Mulvenna C.M., Hubbard E.M., Ramachandran V.S., Pollick F. (2004). The Relationship between Synaesthesia and Creativity. „Journal of Cognitive Neuroscience” 16 (Suppl.), s. 188.

Ramachandran V.S., Hubbard E.M. (2001). Synaesthesia: A Window into Perception, Thought and Language. „Journal of Consciousness Studies” 8(12), s. 3–34.

Rogowska A. (2004). Czy synestetycy są wśród nas? „Modelowe Nauczanie” 7, s. 29–49.

Więckowska E. (red.) (2008). Nauczanie dzieci niewidomych rysunku. Przewodnik dla nauczyciela. Laski: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi.

Informacje

Informacje: Rocznik Kognitywistyczny, 2011, s. 143 - 149

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Różnice w odbiorze świata poprzez zmysły. Niewidomi i synesteci

Publikacja: 03.07.2012

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Ewa Mróz (Autor) - 50%
Joanna Rząsa (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1858

Liczba pobrań: 2174