FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

Modelowanie języka polskiego z wykorzystaniem gramatyki struktur frazowych

Data publikacji: 2009

Rocznik Kognitywistyczny, 2009, Tom 3, s. 59 - 68

Autorzy

,
Leszek Gajecki
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, mjr. Henryka Sucharskiego 2, Rzeszów
Wszystkie publikacje autora →
Ryszard Tadeusiewicz
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Naszym celem jest modelowanie języka. Model językowy odgrywa ważną rolę w systemach automatycznego rozpoznawania mowy dużego słownika. W wielu do tej pory stosowanych modelach kolejność słów jest istotna. Jednakże w przypadku języków słowiańskich często kolejność słów nie ma dużego znaczenia. To jest przyczyną tego, że zastosowane modele są niedokładne dla języków słowiańskich.
Naszym zdaniem lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie gramatyki struktur frazowych. Przedstawiamy tutaj prostą gramatykę oraz nasze podejście do automatycznej ekstrakcji reguł za pomocą sieci neuronowej. Reguły te obejmują zależności między słowami według ich kategorii gramatycznych i zostaną użyte do generowania leksykonu gramatyki, który opisuje także zależności specyficzne dla poszczególnych słów.

Bibliografia

Benesty J., Sondhi M.M., Huang Y. (2008). Springer Handbook of Speech Processing. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.

Duchateau J. (1998). HMM Based acoustic Modeling in Large Vocabulary Speech Recognition, PhD thesis, Belgium: Catholic University of Leuven.

Gajecki L., Tadeusiewicz R. (2008). „Modeling of Polish language for Large Vocabulary. Continuous Speech Recognition” in Speech and Language Technology. Volume 11. ed. G. Demenko, K. Jassem (red.), Poznań: Polish Phonetic Association.

Hnatkowska B., Sas J. (2008). Application of Automatic Speech Recognition to medical reports. „Journal of Medical Informatics and Technologies” Vol 12.

IPI PAN (2006). Corpus of Polish [dostęp: 12–03–2009] Dostępne w Internecie: .

Jelinek F. (1985). Th e development of an Experimental Discrete Dictation Recognizer. Proceedings of the IEEE 73(11).

Kaufmann T., Pfister B. (2007). An HPSG Parser Supporting Discontinuous Licenser Rules. International Conference on HPSG, Stanford.

Koržinek D., Brocki L. (2007). Grammar Based Automatic Speech Recognition System for the Polish Language [w:] R. Jabłoński, M. Turkowski, R. Szewczyk (red.), Recent Advances in Mechatronics, s. 87–91.

Markowitz J.A. (1996). Using Speech Recognition. Prentice Hall PTR.

Pollard C.J., Sag I.A. (1994). Head-Driven Phrase Structure Grammar. Chicago: The University of Chicago Press.

Przepiórkowski A. (2004). Korpus IPI PAN. Wersja wstępna. Warszawa: IPI PAN.

Przepiórkowski A., Kupść A., Marciniak M., Mykowiecka A. (2002). Formalny opis języka polskiego – Teoria i implementacja. Warszawa: Akademicka Ofi cyna Wydawnicza EXIT.

PSI (2006). Description of the ESAT speech recognition system. (PSI – Speech Group Catholic University of Leuven, Belgium). [dostęp: 12–03–2009] Dostępne w Internecie: .

Tadeusiewicz R. (1988). Sygnał mowy. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.

Tadeusiewicz R., Gąciarz T., Borowik B., Leper B. (2007). Odkrywanie właściwości sieci neuronowych przy użyciu programów w języku C#. Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności.

Winograd T. (1983). Language as a Cognitive Process, Volume I Syntax. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company.

Young S., Evermann G., Kershaw D., Moore G., Odell J., Ollason D., Povey D., Valtchev V., Woodland P. (2006). HTK Book. Cambridge University Engineering Department.

Informacje

Informacje: Rocznik Kognitywistyczny, 2009, s. 59 - 68

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Modelowanie języka polskiego z wykorzystaniem gramatyki struktur frazowych

Autorzy

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, mjr. Henryka Sucharskiego 2, Rzeszów

Publikacja: 2009

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Leszek Gajecki (Autor) - 50%
Ryszard Tadeusiewicz (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1613

Liczba pobrań: 895