FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

Po co emocjom język?

Data publikacji: 2009

Rocznik Kognitywistyczny, 2009, Tom 3, s. 77 - 84

Autorzy

Maja Kittel
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Emocje to wciąż jeszcze temat najczęściej kojarzony z literaturą piękną i prywatnymi  rozmowami. Tymczasem budzą one coraz żywsze zainteresowanie badaczy różnych dziedzin: filozofów, psychologów i kognitywistów. Niektórzy definiują je jako odcieleśnione uczucia, inni jako cielesne reakcje; można je traktować jako narzędzie poznania lub też przeszkodę na drodze do osiągania obiektywnej prawdy. Jedni filozofowie pragną rozumieć emocje jako konceptualne niemal oceny sytuacji w świecie, inni obstają przy teorii niekonceptualnych wrażeń. Wreszcie, trudno wyzbyć się klasycznego lęku, że emocje stanowią przeszkodę dla czysto racjonalnego działania, chociaż współcześnie coraz częściej podkreśla się ich rolę jako użytecznych ułatwień  skracających rozumowe dywagacje. Dla jednych emocje to z definicji świadome stany umysłu, dla innych nie zawsze świadome machinacje mózgu. Nierozstrzygnięty pozostaje nawet spór o to, czy emocje to jednorodny zbiór fenomenów o podobnym charakterze i różnym stopniu skomplikowania, a nawet – dla esencjalistów spod znaku Kripkego – rodzaj naturalny czy raczej grupa różnych zjawisk określana wspólnym mianem z powodu rodzinnego podobieństwa albo i w ogóle bez dostatecznego powodu.

Bibliografia

Averill J. (1994). In the eyes of the beholder [w:] P. Ekman, R. J. Davidson (red.), The Nature of Emotion (s. 7–14). New York, Oxford: Oxford University Press.

Damasio A. (2005). W poszukiwaniu Spinozy. Radość, smutek i czujący mózg. Tłum. J. Szczepański. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Lazarus R. (1994). Appraisal: the long and the short of it [w:] P. Ekman, R. J. Davidson (red.), The Nature of Emotion (s. 208–215). New York, Oxford: Oxford University Press.

McDowell J. (1994). Mind and World. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Prinz J. (2004). Gut Reactions: A Perceptual Th eory of Emotion. Oxford: Oxford University Press.

Sellars W. (1991). Empiryzm a fi lozofi a umysłu. Przeł. J. Gryz [w:] B. Stanosz (red.), Empiryzm współczesny (s. 173–255). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajonc, R. (1994). Evidence for nonconscious emotions (s. 306–310) [w:] P. Ekman, R.J. Davidson (red.), The Nature of Emotion. New York, Oxford: Oxford University Press.

Informacje

Informacje: Rocznik Kognitywistyczny, 2009, s. 77 - 84

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Po co emocjom język?

Publikacja: 2009

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Maja Kittel (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1286

Liczba pobrań: 1019