FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

Komunikacja międzygatunkowa w badaniach z zakresu porównawczej psychologii kognitywnej

Data publikacji: 06.07.2009

Rocznik Kognitywistyczny, 2009, Tom 3, s. 125 - 132

Autorzy

Elżbieta Sala
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Za pierwszą monografię z zakresu psychologii porównawczej (wcześniej zwanej zoopsychologią) uznaje się pracę O wyrazie uczuć zwierząt i ludzi Charlesa Darwina z roku 1872. Teoria ewolucji zrewolucjonizowała stosunek do badania innych gatunków – dzięki niej psychika zwierząt stała się przedmiotem zainteresowania naukowców. Wcześniej dominowały poglądy mechanicystyczne. Jednym z prekursorów tego podejścia był Kartezjusz, który twierdził, że zwierzęta to „żywe maszyny” i jako takie są pozbawione duszy oraz podstawowych stanów psychicznych, np. bólu. Poglądy te były na tyle rozpowszechnione, że w XVIII wieku dużą popularnością cieszyły się publiczne wiwisekcje, w trakcie których demonstrowano mechanizmy mające rządzić organizmami zwierząt. Zgodnie z teorią ewolucji między ludźmi a zwierzętami nie ma przepaści dzielącej dwa całkiem odrębne światy zjawisk, lecz stopniowalny dystans, którego wielkość zależy od porównywanych między sobą gatunków. Stwierdzono, że jeżeli sensowna jest analiza porównawcza rozwoju filogenetycznego, uprawniona jest również porównawcza analiza zachowania, a co za tym idzie – psychiki. Co więcej – jeżeli można wskazać na ciągłość rozwoju anatomicznego, morfologicznego czy fizjologicznego, to prawdopodobnie w podobny sposób przebiegał rozwój zdolności poznawczych.

Bibliografia

F leischer M. (2003). Komunikacja międzygatunkowa. Przypadek: człowiek–pies. „Język a kultura” 15, s. 223–143.

Griffin D.R. (2001). Animal Minds: Beyond Cognition to Consciousness. Chicago: University of Chicago Press.

Griffin D.R. (1991). Progress toward a cognitive ethology [w:] D.R. Griffin, C.A. Ristau (red.), Cognitive Ethology: the Minds of other Animals: Essays in Honor of Donald R. Griffin, New  York: Lawrence Erlbaum Associates.

Hillix W.A., Rumbaugh D.M. (2004). Animal Bodies, Human Minds: Ape, Dolphin, and Parrot Language skills. Springer.

Pepperberg I.M. (1991). A communicative approach to animal cognition: a study of conceptual abilities of an African grey parrot [w:] D.R. Griffin, C.A. Ristau (red.), Cognitive Ethology: the Minds of Other Animals: Essays in Honor of Donald R. Griffi n. New York Lawrence Erlbaum Associates.

Pepperberg I.M. (2006). Poznawcze i komunikacyjne zdolności papugi szarej [w:] W. Pisula (red.), Psychologia porównawcza. Warszawa: PWN.

Pepperberg I.M. (2002). The Alex Studies: Cognitive and Communicative Abilities of Grey Parrots. Cambridge: Harvard University Press.

Pisula W. (2006). Czym jest współczesna psychologia porównawcza [w:] W. Pisula (red.), Psychologia porównawcza. Warszawa: PWN.

Pisula W. (2003). Zarys historii badań nad zachowaniem się i psychiką zwierząt [w:] W. Pisula (red.), Psychologia zachowań eksploracyjnych zwierząt. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Informacje

Informacje: Rocznik Kognitywistyczny, 2009, s. 125 - 132

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Komunikacja międzygatunkowa w badaniach z zakresu porównawczej psychologii kognitywnej

Publikacja: 06.07.2009

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Elżbieta Sala (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 26

Liczba pobrań: 36