FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

Czy kiedyś każdy myślący człowiek będzie mógł tworzyć aplikacje komputerowe?

Data publikacji: 2009

Rocznik Kognitywistyczny, 2009, Tom 3, s. 93 - 100

Autorzy

Krzysztof Kluza
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Nie byłoby współczesnej informatyki, gdyby nie prace nad rozwojem języków formalnych. Nikt dziś nie wyobraża sobie pisania programu użytkowego w kodzie maszynowym czy nawet w asemblerze. Znaczne zmiany zaszły zarówno w sferze samej składni języków, ich abstrakcji, jak i w sposobie posługiwania się nimi.
W artykule pokrótce został zaprezentowany temat przeobrażania się języków programowania oraz ewolucji paradygmatów. Omówiono także kwestie reprezentacji opisu składni języków formalnych – zarówno gramatyk, jak i alternatywnych konstruktów. Głównym celem artykułu jest ukazanie współczesnych kierunków rozwoju języków, w szczególności wizualnego podejścia do tworzenia oprogramowania, oraz próba udzielenia odpowiedzi na pytania: dokąd zmierza ewolucja języków w informatyce? czy informatyka odnalazła już swój język1? czy kiedyś każdy myślący człowiek będzie potrafił stworzyć aplikację komputerową, nie będąc programistą?

Bibliografia

Alanen M., Porres I. (2003). A relation between context-free grammars and meta object facility meta-models. Technical Report 606, TUCS Turku Center for Computer Science.

Heller C. (2006). Cybernetics Oriented Programming (CYBOP) an Investigation on the Applicability of Inter-disciplinary Concepts to Soft ware System. Tux Tax.

Knuth D.E. (1984). Literate Programming. „Th e Computer Journal” 27, 2, s. 97–111.

MDA (2003). MDA Guide Version 1.0.1 [dostęp: 2009–03–12] Dostępny w Internecie: .

Mellor S., Balcer M. (2002). Executable UML: A foundation for model-driven architecture, chapter 1.1. Raising the Level of Abstraction, Addison Wesley.

MOF (2006). Meta Object Facility (MOF) Core Specifi cation Version 2.0 [dostęp: 2009–03–12], Dostępny w Internecie: .

Robin J. (2006). Lecture 8: Meta-modeling with MOF2 and UML2 Profi les [dostęp: 2009–03–12], Dostępny w Internecie: .

Rosek J. (2007). Wykład z Teorii Języków i Automatów. Instytut Informatyki UJ.

Stochmiałek M. (2004). Wprowadzenie do programowania aspektowego [dostęp: 19–05–2004], Dostępne w Internecie: .

XML (2008). Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fift h Edition) Specification [dostęp: 2009–03–12], Dostępne w Internecie: .

XMLSchema (2006). XML Schema 1.1 [dostęp: 2009–03–12], Dostępne w Internecie: .

Informacje

Informacje: Rocznik Kognitywistyczny, 2009, s. 93 - 100

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Czy kiedyś każdy myślący człowiek będzie mógł tworzyć aplikacje komputerowe?

Publikacja: 2009

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Krzysztof Kluza (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1473

Liczba pobrań: 855