FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

Teoretyczne i metodologiczne aspekty badania obrazu językowego w poezji

Data publikacji: 2009

Rocznik Kognitywistyczny, 2009, Tom 3, s. 27 - 34

Autorzy

Daria Chmielnicka
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń, Polska
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

„Obrazowość” to pojęcie, wokół którego narosło wiele nieścisłości – jak zresztą wokół wielu innych pojęć z zakresu teorii i poetyki – i które często bywa używane bez uprzedniego określenia jego zakresu i znaczenia. Jest to jednocześnie pojęcie niezbędne do analizy i interpretacji poezji pod kątem jej muzycznych i plastycznych elementów. W związku z tym konieczne wydaje mi się przedstawienie różnych koncepcji obrazowości w literaturze – usystematyzowanie posiadanej przez nas wiedzy i uzupełnienie jej w miejscach, które – pozostawione bez wyjaśnienia i dopowiedzenia –  prowadzą do niepotrzebnych pomyłek i nieporozumień.

Bibliografia

Danielewiczowa M. (1987). O przestrzeni artystycznej… „Pamiętnik Literacki” 4, s. 168–182.

Genette G. (1976). Przestrzeń i język, tłum. A.W. Labuda. „Pamiętnik Literacki” 1, s. 226–232.

Ingarden R. (1960). O dziele literackim. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe (tłum. M. Turowicz).

Ingarden R. (1967). Z teorii dzieła literackiego [w:] H. Markiewicz (red.), Problemy teorii literatury (seria 1). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Pelc J. (1982). Wstęp do semiotyki. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Sławiński J. (1974). Wokół teorii języka poetyckiego [w: ] J. Sławiński, Dzieło, język, tradycja. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Willems G. (1989). Anschaulichkeit: zu Teorie und Geschichte der Wort-Bild-Beziehungen und des literarischen Darstellungsstils. Tűbingen.

Wysłouch S. (2001). Literatura i semiotyka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Ziomek J. (1994). Metafora a metonimia. Refutacje i propozycje [w:] J. Ziomek, Prace ostatnie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.

Informacje

Informacje: Rocznik Kognitywistyczny, 2009, s. 27 - 34

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Teoretyczne i metodologiczne aspekty badania obrazu językowego w poezji

Autorzy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń, Polska

Publikacja: 2009

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Daria Chmielnicka (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1376

Liczba pobrań: 903