FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

Czy syntaksa dwóch języków może mieć wspólną reprezentację umysłową? Międzyjęzykowy priming syntaktyczny

Data publikacji: 2009

Rocznik Kognitywistyczny, 2009, Tom 3, s. 35 - 42

Autorzy

Karolina Chodorowska
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

W badaniach nad dwujęzycznością szczególne zainteresowanie budzi pytanie, w jakim stopniu reprezentacje mentalne języków są zintegrowane. Wyniki eksperymentów i zaproponowane modele wyjaśniające dotyczyły w znakomitej większości funkcjonowania dwóch języków ma poziomie leksykalno-semantycznym. Niewiele natomiast badań dotyka problemu reprezentacji umysłowej syntaksy i tego, czy reprezentacje struktur syntaktycznych mogą być zintegrowane, a jeśli tak, to w jakim stopniu.

Bibliografia

Bernolet S., Hartsuiker R.J. i Pickering M. (2007). Shared syntactic representations in bilinguals: evidence for the role of word-order repetition. „Journal o Experimental Psychology: Learning, Memory, Cognition” 33(5), s. 893–949.

Bock J.K. (1986). Syntactic persistence in language production. „Cognitive Psychology” 18, s. 355–387.

Bock J.K., Dell G.S., Chang F. i Onishi H.J. (2007). Persistent structural priming from language comprehension to language production. „Cognition” 104, s. 437–458.

Bock J.K. i Griffin Z.M. (2000). Th e persistence of structural priming: transient activation or ... implicit learning? „Journal of Experimental Psychology: General” 129, s. 177–192.

Branigan H.P., Pickering M.J. i Cleland A.A. (1999). Syntactic priming in written production: Evidence for rapid decay. „Psychonomic Bulletin & Review” 6, s. 635–640.

Branigan H.P., Pickering M.J., Stewart A.J. i McLean J.F. (2000). Syntactic priming in spoken production: Linguistic and temporal interference. „Memory & Cognition” 28, 1297–1302.

Chang F., Dell D.S., Bock J.K. i Griffin Z.M. (2000). Structural priming as implicit learning: a comparison of models of sentence production. „Journal of Psycholinguistic Research” 29, s. 217–229.

Chodorowska K. (2006). Międzyjęzykowy priming syntaktyczny u osób dwujęzycznych. Nieopublikowana praca magisterska, Instytut Psychologii UJ. Kraków.

Chomsky N. (1984). Modular Approaches to the Study of the Mind. San Diego LA: San Diego State University Press.

Chomsky N. (1995). Th e Minimalist Program. Cambridge: MIT Press.

Costa A., Miozzo M. i Caramazza A. (1999). Lexical selection in bilinguals: Do words in the bilingual’s two lexicons compete for selection? „Journal of Memory and Language” 41, s. 365–397.

Desmet T. i Declercq M. (2006). Cross-linguistic priming of syntactic hierarchical confi guration information. „Journal of Memory and Language” 54, s. 610–632.

Embick D. i Poeppel D. (2005). Mapping syntax using imaging: prospects and problems for the study of neurolinguistic computation [w:] K. Brown (red.), Encyclopedia of Language and Linguistics 2nd. Oxford: Elsevier.

Estival D. (1985). Syntactic priming of the passive in English. „Text”, 5, s. 7–21.

Ferreira V.S. (2003). Th e persistence of optional complementizer production:Why saying ‘that’ is not saying ‘that’ at all. „Journal of Memory and Language” 48, s. 379–398.

Griffin Z.M. i Weinstein-Tull J. (2003). Conceptual structure modulates structural priming in the production of complex sentences. „Journal of Memory and Language” 49, s. 537–555.

Gumperz J.J. i Wilson R. (1979). Convergence and creolization: a case from the Indo – Aryan/Dravidian border in India [w:] D. Hymes (red.), Piginization and Crealization of Languages (s. 151–167). Cambrige: Cambridge University Press.

Hariots C. i Nelson K. (2001). Bilingual Memory: Th e Interaction of Language and Thought. „Bilingual Research Journal” 25 (4), s. 417–438.

Hartsuiker R.J. i Kolk H.H.J. (1998a). Syntactic persistence in Dutch. „Language & Speech” 41, s. 143–184.

Hartsuiker R.J. i Kolk H.H.J. (1998b). Syntactic facilitation in agrammatic sentence production. „Brain and Language” 62, s. 221–254.

Hartsuiker R.J., Bernolet S., Schoonbaert S., Speybroeck S. i Vanderlest D. (2008). Syntactic priming persists while the lexical boost decays: Evidence from written and spoken dialogue. „Journal of Memory & Language” 58, s. 214–238.

Hartsuiker R.J., Kolk H.H.J. i Huiskamp P. (1999). Priming Word Order in Sentence Production. „Quarterly Journal of Experimental Psychology” 52A, s. 129–147.

Hartsuiker R.J., Pickering M.J. i Veltkamp E. (2004). Is Syntax Separate or Shared Between Languages? Cross-Linguistic Syntactic Priming in Spanish-English Bilinguals. „Psychological Science” 15 (6), s. 409–414.

Kroll J.F. i Stewart E. (1994). Category interference in translation and picture naming: Evidence for asymmetric connections between bilingual memory representations. „Journal of Memory and Language” 33, s. 149–174.

Ledoux K., Traxler M.J. i Swaab T.Y. (2007). Syntactic Priming in Comprehension: Evidence from Event-Related Potentials. „Psychological Science” 18 (2), s. 135–143(9).

Loebell H. i Bock J.K. (2003). Structural priming across languages. „Linguistics” 41, s. 791–824.

Luka J.L. i Barsalou L.W. (2005). Structural facilitation: Mere exposure eff ects for grammatical acceptability as evidence for syntactic priming in comprehension. „Journal of Memory and Language” 52, s. 436–459.

Murphy S.T., Zajonc R.B. (1993). Aff ect, cognition, and awareness: Aff ective priming with optimal and suboptimal stimulus exposures. „Journal of Personality & Social Psychology” 64(5), s. 723–739.

Musso M., Moro A. i Glauche V. (2003). Broca’s area and the language instinct. „Nature Neuroscience” 6, s. 774–781.

Muysken P. (1997). Media Lengua [w:] S.G. Th omason (red.), Contact Languages: A Wider Perspective (s. 365–426). Amsterdam: Benjamins.

Noppeney U. i Prince C.J. (2004). An fMRI study of syntactic adaptation. „Journal of Cognitive Neuroscience” 16(4), s. 702–713.

Pickerning M.J. i Branigan H. P. (1998). Th e representation of verbs: evidence from syntactic priming in language production. „Journal of Memory and Language” 39, s. 633–651.

Potter C.M. i Lombardi L. (1998). Syntactic priming in immediate recall of sentences. „Journal of Memory and Language” 38, s. 265–282.

Reber A.S. (1967). Implicit learning of artifi cial grammars. „Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior” 6(6), s. 1855–1863.

Salamoura A. (2003). Syntactic Priming in Greek and English: on the representation of syntactic information in bilingual mental lexicon. 6th International Conference of Greek Linguistics. www.philology.uoc.gr/conferences/6th ICGL/salamoura.pdf

Scheepers C. i Corley M.M.B. (2000). Syntactic priming in German sentence production [w:] L.R. Gleitman, A.K. Joshi (red.), Proceedings of the Twenty-second Meeting of the Cognitive Science Society (s. 435–440), Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates

Schoonbaert S., Hartsuiker R.J., i Pickering M.J. (2007). Th e representation of lexical and syntactic information in bilinguals: Evidence from syntactic priming. „Journal of Memory and Language” 56, s. 153–171.

Tanaka J.-I., Tamaoka K. i Sakai H. (2007). Syntactic Priming Eff ects and Verb Repetition in Japanese Sentence Comprehension [w:] T. Sakamoto (red.), Communicating Skills of Intention (s. 213–237). Tokyo: Hituzi Syobo Publishing.

van Heuven W.J.B., Dijkstra T. i Grainger J. (1998). Orthographic neighborhood eff ects in bilingual word recognition. „Journal of Memory and Language” 39, s. 458–483.

Weber K. (2008). Syntactic priming in German-English bilinguals during sentence comprehension: RT and fMRI studies, Proceedings of the Cognitive Neuroscience Master of the Radboud University, 3 (1), web edition: http://www.ru.nl/master/cns/journal/issues/volume_3_number_1/web_edition/#syntacticpriming

Weiner E.J. i Labov W. (1983). Constraints on the agentless passive. „Journal of Linguistics” 19, s. 29–58.

Informacje

Informacje: Rocznik Kognitywistyczny, 2009, s. 35 - 42

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Czy syntaksa dwóch języków może mieć wspólną reprezentację umysłową? Międzyjęzykowy priming syntaktyczny

Publikacja: 2009

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Karolina Chodorowska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1450

Liczba pobrań: 1094