FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

Czy język naturalny ma strukturę logiczną?

Data publikacji: 2015

Rocznik Kognitywistyczny, 2009, Tom 3, s. 161 - 169

Autorzy

Michał Zawidzki
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Zainicjowany przez Boole’a, Peirce’a i Fregego gwałtowny rozwój aparatury formalnej pozwalającej badać i poprawnie formułować logikę zaowocował wieloma opozycyjnymi koncepcjami w sporze o ontologiczny i lingwistyczny status logiki. Ramy niniejszego tekstu nie pozwalają na dokładny przegląd wszystkich, lub choćby większości, najbardziej znaczących stanowisk w tej debacie. Należało dokonać wyboru reprezentantów poszczególnych orientacji filozoficznych w sporze o relację pomiędzy logiką a językiem. Każda selekcja tego rodzaju jest narażona na zarzut arbitralności, wydaje się jednak, iż trzy przedstawione i poddane analizie w dalszej części tekstu koncepcje dobrze ilustrują kontrowersje wokół postawionego w tytule problemu oraz przedkładają propozycje jego rozstrzygnięcia.

Bibliografia

Chomsky N. (1955). Logical Syntax and Semantics. Th eir linguistic relevance. „Language” 1, s. 36–45.

Haack S. (1996). Deviant logic, fuzzy logic. Beyond the formalism. Chicago: Th e University of Chicago Press.

Haack S. (1978). Philosophy of logic. Cambridge: Cambridge University Press. Kuhn S. (1981). Logical expressions, constants and operator logic. „The Journal of Philosophy” 78, s. 487–499.

Maciaszek J. (2003). Znaki logiczne. Granice logiki oraz logiczność teorii i relacji wynikania. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Makinson D. (2008). Od logiki klasycznej do niemonotonicznej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (tłum. T. Jarmużek).

Nowaczyk A. (1999). Gramatyka i prawda. Warszawa: Biblioteka Myśli Semiotycznej.

Quine W.V.O. (1977). Filozofi a logiki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (tłum. H. Mortimer).

Quine W.V.O. (1999). Słowo i przedmiot. Warszawa: Fundacja Aletheia (tłum. C. Cieśliński).

Quine W.V.O. (2000). Z punktu widzenia logiki. Warszawa: Fundacja Aletheia (tłum. B. Stanosz).

Reichenbach H. (1947). Introduction to symbolic logic. New York: MacMillan.

Informacje

Informacje: Rocznik Kognitywistyczny, 2009, s. 161 - 169

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Czy język naturalny ma strukturę logiczną?

Publikacja: 2015

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Michał Zawidzki (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1484

Liczba pobrań: 0